300+ „Dobry Start” dla ucznia – sprawdź kto może skorzystać

„Dobry Start” to świadczenie, które wynosi 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Jest to nowy program Rządu, dzięki, któremu rodziny uzyskają raz w roku 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie będzie wypłacane bez względu na dochody i trafo do rodzin jeszcze w tym roku.
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Tradycyjnie musi to zrobić jeden z rodziców lub opiekunów prawnych a także w przypadku kiedy dzieci przebywają w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej.
Podobnie jak w przypadku programu 500+, wnioski będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje czyli urząd miasta/gminy, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki (np. centrum świadczeń) właściwe dla miejsca zamieszkania danego rodzica ubiegającego się o wyprawkę.

Wnioski już od 1 lipca.

Już w najbliższym miesiącu czyli od lipca będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. Mowa tutaj o stronie Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl a także na stronach banków. Droga tradycyjną – papierową wnioski złożymy miesiąc później – od 1 sierpnia.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Po złożeniu wniosku instytucje będą mieć maksymalnie 2 miesiące na wypłatę środków.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia szacuje się na około 1,4 mld zł rocznie.

Co ważne świadczenie “Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

“Dobry start” jest zwolniony z podatku.

Źródło: mpips.gov.pl

Tagged under:

, , ,

Log in