TwitterFacebookPinterestGoogle+

Category Archives: Polityka

Kontrowersje w sprawie przejęcia przez Gminę budynku dworca PKP w Wolsztynie

Burmistrz Wolsztyna podpisał (29.03.2016 r.) w formie aktu notarialnego ostateczną umowę zamiany, w wyniku której Gmina Wolsztyn stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca kolejowego w Wolsztynie. Przedmiotem zamiany była nieruchomość zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej nr 32 (między parkingiem przy Pływalni Miejskiej, a garażami na ulicy Garbarskiej) stanowiąca własność gminy Wolsztyn. W wyniku przedmiotowej umowy…

Read more

XXI Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego (wideo)

XXI Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego odbyła się 10 marca. Na sesji wysłuchano rocznych sprawozdań Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Wybrano także nowego wiceprzewodniczącego Rady, którym został Roman Andrys. Nie zabrakło dyskusji dotyczącej wolsztyńskiego szpitala. Poniżej do obejrzenia pełna relacja wideo z środowej sesji.…

Read more

Postępy przy rozbudowie szpitala w Grodzisku Wlkp

We wtorek (23.02.2016 r.) niemal cała Rada Powiatu Grodziskiego stawiła się przy grodziskim SP ZOZ. Tuż przed zaplanowaną w tym dniu sesją, radni mogli osobiście ocenić postęp prac w rozbudowanej części grodziskiego szpitala i obejrzeć przygotowywane oddziały. Kluczowymi zadaniami w ramach realizowanej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” są:…

Read more

XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyła się 28 Października 2015 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2014/2015. 6. Analiza oświadczeń majątkowych. 7. Podjęcie uchwały w…

Read more

XIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

30 września odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Porządek posiedzenia: Otwarcie obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, w tym realizacja inwestycji. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.…

Read more

Najnowsze wpisy

Tagi

Aktulaności

zBLOGowani.pl