„Chrońmy nasze dzieci” – prelekcja księdza Sławomira Kostrzewy

W Bibliotece Publicznej w Wolsztynie odbyło się spotkanie z księdzem Sławomirem Kostrzewą pod hasłem „Chrońmy nasze dzieci”. Wprowadzeniem do tematu była emisja filmu dokumentalnego „Dzieci w świecie seksu”, który obrazuje w jaki sposób dzieci narażone są obecnie na nadmierną i przedwczesną seksualizację. Po wyświetleniu filmu ksiądz Kostrzewa rozpoczął wykład, posiłkując się prezentacją „Odebrać dzieciom niewinność” swojego autorstwa. Prezentacja jest ilustracją do wykładu i jego integralną częścią. Powstała 14 miesięcy temu, jako wynik zainteresowań księdza. Ksiądz Kostrzewa jest absolwentem kulturoznawstwa i teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie prezentacji powstała publikacja, którą można było zakupić. Na spotkaniu w bibliotece ksiądz zwracał uwagę na zagrożenia, jakie czyhają na dzieci w popkulturze. Poruszał wiele ważnych tematów takich jak : zjawisko gender, idee postmodernizmu, materializmu i konsumpcjonizmu, przyspieszenie technologiczne i jego konsekwencje dla najmłodszych, zmiana wzorców kulturowych i modeli wychowania. W czasie spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja. Ksiądz również chętnie odpowiadał na zadawane mu pytania.

Biblioteka Publicza w Wolsztynie

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Log in