Dyskusja nad wynagrodzeniem dla Starosty Wolsztyńskiego (wideo)


Zapraszamy do obejrzenia relacji z dyskusji nad ustaleniem wynagrodzenia dla Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka. Sesja odbyła się 23 grudnia. Swoje uwagi do uchwały zgłosił radny Janusz Mrozkowiak, który uważa, że Staroście, który dopiero zaczyna pracę na tym stanowisku a także w dobie kryzysu finansowego, pensję należałoby obniżyć o 20 %. W ten sposób postąpiono z wynagrodzeniem dla m.in. Burmistrza Wolsztyna czy Wójta Gminy Siedlec. Ostatecznie pensja Starosty Frąckowiaka została na poziomie jaki ustalili jego koledzy z komisji budżetowej i koalicji rządzącej PSL – Porozumienie. Oto fragment przyjętej uchwały:
„Ustala się wynagrodzenie za pracę dla Pana Janusza Frąckowiaka Starosty Wolsztyńskiego :
– wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.800,- złotych /słownie: pięć tysięcy osiemset złotych /,
– dodatek funkcyjny w wysokości 1.800,- złotych / słownie: jeden tysiąc osiemset złotych /,
– dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
– dodatek stażowy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
§ 2.

1. Ustala się dla Starosty limit 300 kilometrów miesięcznie na jazdy lokalne ( na terenie miejscowości Wolsztyn ) własnym samochodem w celach służbowych.
2. Zwrot kosztów za jazdy lokalne będzie następował w formie miesięcznego ryczałtu.
3. Pozostałe podróże służbowe Starosty będą rozliczane na zasadach określonych w przepisach o podróżach służbowych.”

Log in