Groclin sprzedał Kabel-Technik-Polska


Groclin S.A. sprzedał Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. na rzecz fińskiej PKC Group PLC. Wartość transakcji wyniesie 50 mln euro. Umowa została podpisana 12 lutego i przewiduje się, że transakcja ma być sfinalizowana do 30 czerwca 2015 r.
Groclin przejął Kabel-Technik-Polska zajmującą się produkcją przewodów i elementów sterowania w 2013 roku.
Przejęcie spółki wiązało się ze sporymi inwestycjami i zmianami a to znalazło odzwierciedlenie w niezadowalających wynikach operacyjnych oraz poziomie zadłużenia grupy Groclin. Odnotowano jednak postęp w optymalizowaniu struktury kosztowej firmy oraz zabezpieczeniu biznesu na następne lata.
Groclin przeniesie na PKC zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z produkcją w fabryce w Grodzisku Wielkopolskim, a następnie wniesie udziały w KTP jako wkład niepieniężny do spółki zależnej z siedzibą w Luksemburgu oraz sprzeda udziały w niej na rzecz PKC.
Zmiana właściciela otwiera przed KTP nowe możliwości. Dzięki globalnemu zasięgowi jaki posiada nowy właściciel oraz wiodącym know-how w biznesie, KTP w najbliższej przyszłości może współpracować z klientami w Europie, Północnej i Południowej Ameryce, Chinach i Rosji.
„Po zamknięciu transakcji Groclin S. A. będzie w stanie kontynuować inwestycje w swój podstawowy biznes – siedzenia dla branży automotive i rozwijać jego produkcję. Po 30 czerwca 2015 r. Zarząd Groclin S.A. przedstawi strategię rozwoju Grupy Groclin na najbliższe lata.”

Źródło: groclin.com

Tagged under:

,

Log in