HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY PRZEMĘT
Odpady zmieszane z posesji zamieszkałych (od osób prywatnych) Miejscowości lub ulice Ulice po przecinku litery drukowane daty po przecinku w formie dzień.miesiąc
15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06,
18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11,
BŁOTNICA, STARKOWO, STARKOWO-ZATOKA

NOWA WIEŚ, PERKOWO

POPOWO STARE, BISKUPICE, POŚWIĘTNO, SOKOŁOWICE, BOREK

BUCZ, BARCHLIN

PRZEMĘT

KLUCZEWO, SĄCZKOWO, SIEKOWO, SIEKÓWKO

WIELEŃ, OSŁONIN

RADOMIERZ, GÓRSKO, OLEJNICA

SOLEC, SOLEC NOWY, MOCHY UL.WOLSZTYŃSKA

MOCHY BEZ UL.WOLSZTYŃSKIEJ

KASZCZOR
19.11, 03.12, 17.12, 29.12
08.01, 22.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 03.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05,
11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 29.10,
12.11, 26.11, 10.12, 22.12
11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 19.04, 05.05, 17.05, 02.06,
14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 31.10,
15.11, 29.11, 13.12, 27.12
04.01, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05,
07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10,
08.11, 22.11, 06.12, 20.12
12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06,
15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11,
16.11, 30.11, 14.12, 28.12
05.01, 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, .25.05,
08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10,
09.11, 23.11, 07.12, 21.12
15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06,
18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11,
19.11, 03.12, 17.12, 28.12
16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06,
19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11,
20.11, 04.12, 18.12, 31.12
03.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05,
06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 16.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10,
07.11, 21.11, 05.12, 19.12
04.01, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05,
07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 17.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10,
08.11, 22.11, 06.12, 20.12
05.01, 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, .25.05,
08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 18.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10,
09.11, 23.11, 07.12, 21.12

Odpady zmieszane z posesji niezamieszkałych (firmy szkoły itd)  

15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06,
18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11,
BŁOTNICA, STARKOWO, STARKOWO-ZATOKA

NOWA WIEŚ, PERKOWO

POPOWO STARE, BISKUPICE, POŚWIĘTNO, SOKOŁOWICE, BOREK

BUCZ, BARCHLIN

PRZEMĘT

KLUCZEWO, SĄCZKOWO, SIEKOWO, SIEKÓWKO

WIELEŃ, OSŁONIN

RADOMIERZ, GÓRSKO, OLEJNICA

SOLEC, SOLEC NOWY, MOCHY UL.WOLSZTYŃSKA

MOCHY BEZ UL.WOLSZTYŃSKIEJ

KASZCZOR
19.11, 03.12, 17.12, 29.12
08.01, 22.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 03.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05,
11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 29.10,
12.11, 26.11, 10.12, 22.12
11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 19.04, 05.05, 17.05, 02.06,
14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 31.10,
15.11, 29.11, 13.12, 27.12
04.01, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05,
07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10,
08.11, 22.11, 06.12, 20.12
12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06,
15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11,
16.11, 30.11, 14.12, 28.12
05.01, 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, .25.05,
08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10,
09.11, 23.11, 07.12, 21.12
15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06,
18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11,
19.11, 03.12, 17.12, 28.12
16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06,
19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11,
20.11, 04.12, 18.12, 31.12
03.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05,
06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 16.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10,
07.11, 21.11, 05.12, 19.12
04.01, 18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05,
07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 17.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10,
08.11, 22.11, 06.12, 20.12
05.01, 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, .25.05,
08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 18.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10,
09.11, 23.11, 07.12, 21.12
Odpady zmieszane z domków letniskowych
09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08,
STARKOWO, STARKOWO-ZATOKA, WIELEŃ, OSŁONIN RADOMIERZ, OLEJNICA, PERKOWO
10.09, 24.09
10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06, 19.06, 03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08,
11.09, 25.09
Tworzywa Sztuczne
17.01, 14.02, 14.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07,
BŁOTNICA, STARKOWO, STARKOWO-ZATOKA, NOWA WIEŚ, PERKOWO, PRZEMĘT SĄCZKOWO, KLUCZEWO, SIEKOWO, SIEKÓWKO, BUCZ, BARCHLIN, POPOWO STARE, POŚWIĘTNO, BISKUPICE, SOKOŁOWICE, BOREK

MOCHY, SOLEC, SOLEC NOWY KASZCZOR, WIELEŃ, OSŁONIN RADOMIERZ, GÓRSKO, OLEJNICA
25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12
24.01, 21.02, 21.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07,
01.08, 14.08, 29.08, 12.09, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12
09.01, 06.02, 06.03, 03.04, 17.04, 30.04, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07,
24.07, 07.08, 21.08, 04.09, 18.09, 16.10, 13.11, 11.12
10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07,
25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12
11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 04.05, 17.05, 01.06, 14.06, 28.06, 12.07,
26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

Makulatura  

BŁOTNICA, STARKOWO, STARKOWO-ZATOKA, NOWA WIEŚ, PERKOWO, PRZEMĘT
SĄCZKOWO, KLUCZEWO, SIEKOWO, SIEKÓWKO, BUCZ, BARCHLIN, POPOWO STARE,
14.02, 04.04, 13.06, 08.08, 17.10, 12.12
POŚWIĘTNO, BISKUPICE, SOKOŁOWICE, BOREK
21.02, 11.04, 20.06, 01.08, 24.10, 19.12
MOCHY, SOLEC, SOLEC NOWY
06.02, 03.04, 12.06, 07.08, 16.10, 11.12
KASZCZOR, WIELEŃ, OSŁONIN
07.02, 04.04, 13.06, 08.08, 17.10, 12.12
RADOMIERZ, GÓRSKO, OLEJNICA
08.02, 05.04, 14.06, 09.08, 18.10, 13.12

Log in