Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Siedlec na 2015 rok.
(posesje zamieszkałe + nieruchomości letniskowe)

Miejscowość Data
Żodyń, Jażyniec, Jaromierz 12.01, 02.02, 23.02, 16.03, 07.04, 27.04, 18.05, 08.06, 29.06, 13.07, 28.07, 07.08, 24.08, 07.09, 28.09, 19.10, 09.11, 30.11, 21.12
Karna, Wojciechowo, Nieborza, Kiełkowo 13.01, 03.02, 24.02, 17.03, 08.04, 28.04, 19.05, 09.06, 30.06, 14.07, 29.07, 10.08, 25.08, 08.09, 29.09, 20.10, 10.11, 01.12, 22.12
Chobienice, Grójec Wielki, Grójec Mały 14.01, 04.02, 25.02, 18.03, 09.04, 29.04, 20.05, 10.06, 01.07 Chobienice, 04.07 Grójec Wielki, Grójec Mały, 15.07, 30.07, 11.08, 26.08 Chobienice, 29.08 Grójec Wielki, Grójec Mały, 09.09, 30.09, 21.10, 12.11, 02.12, 23.12

Nowa Tuchorza, Mariankowo, Boruja, Belęcin 15.01, 05.02, 26.02, 19.03, 10.04, 30.04, 21.05, 11.06, 01.07 Nowa Tuchorza Mariankowo Belęcin, 04.07, Boruja, 16.07, 31.07, 12.08, 26.08 Nowa Tuchorza Mariankowo Belęcin, 29.08, Boruja, 10.09, 01.10, 22.10, 13.11, 03.12, 24.12
Tuchorza, Godziszewo, Zakrzewo, Nowa Tuchorza nr od 34-43 26.01, 16.02, 09.03, 30.03, 20.04, 11.05, 01.06, 22.06, 02.07, 17.07, 03.08, 13.08, 31.08, 21.09, 12.10, 02.11, 23.11, 14.12
Siedlec 27.01, 17.02, 10.03, 31.03, 21.04, 12.05, 02.06, 23.06, 03.07, 20.07, 04.08, 14.08, 01.09, 22.09, 13.10, 03.11, 24.11, 15.12
Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Stara Tuchorza 28.01, 18.02, 11.03, 01.04, 22.04, 13.05, 03.06, 24.06, 06.07, 21.07, 05.08, 17.08, 02.09, 23.09, 14.10, 04.11, 25.11, 16.12
Kopanica, Wielka Wieś, Mała Wieś, Wąchabno 29.01, 19.02, 12.03, 02.04, 23.04, 14.05, 05.06, 25.06, 11.07, 22.07, 06.08, 22.08, 03.09, 24.09, 15.10, 05.11, 26.11, 17.12

Log in