Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Rakoniewicach


W czwartek 27 listopada 2014r. w Rakoniewicach, odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Rakoniewicach. Sesję otworzył radny senior – Bronisław Chałupka. Na początku sesji radni i Burmistrz złożyli ślubowanie a następnie Rada, w głosowaniu tajnym, wybrała Przewodniczącego Rady Krzysztofa Krawczyka oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach Marka Maćkowiaka i Wiesława Borowskiego. W dalszej części sesji ustalono składy stałych Komisji Rady.
Składy poszczególnych komisji:

Komisja Rewizyjna

Bronisław Chałupka – Przewodniczący Komisji
Józef Bernakiewicz
Gabriela Cielecka
Dariusz Mikołajczyk

Komisja Budżetowa Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego

Marek Maćkowiak – Przewodniczący Komisji
Halina Wajs – Zastępca Przewodniczącego
Władysława Bimkiewicz
Wanda Janczak
Paweł Koza
Sławomir Olejnik
Dariusz Wajs

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Gabriela Cielecka – Przewodnicząca Komisji
Dariusz Wajs – Zastępca Przewodniczącej
Paweł Koza
Marek Maćkowiak
Dariusz Mikołajczyk
Rafał Siemieńczuk
Halina Wajs

Komisja Rolnictwa i Środowiska Naturalnego

Władysław Bazan – Przewodniczący Komisji
Sławomir Olejnik – Zastępca Przewodniczącego
Władysława Bimkiewicz
Wiesław Borowski
Wanda Janczak
Rafał Siemieńczuk

Źródło i zdjęcia UM Rakoniewice

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Log in