IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie

W poniedziałek 29 grudnia odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie. Najwięcej emocji wśród radnych wzbudził punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie. Radni zwracali uwagę na wzrost cen jakie proponuje Przedsiębiorstwo oraz plan inwestycyjny jaki zakłada PGK. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Maciej Ganowicz, głownie odpierał wątpliwości radnych. Relacja z tej dyskusji dostępna na filmie poniżej:

Ponadto Rada Miejska w Wolsztynie zajmowała się także:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego na 2014 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2014 – 2025.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2015 roku.
9.Podjęcie uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 – 2025.
11.Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2015 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie
15.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
16.Zapytania radnych.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad.

Źródło : UM Wolsztyn

Log in