Kontrowersje w sprawie przejęcia przez Gminę budynku dworca PKP w Wolsztynie

Burmistrz Wolsztyna podpisał (29.03.2016 r.) w formie aktu notarialnego ostateczną umowę zamiany, w wyniku której Gmina Wolsztyn stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca kolejowego w Wolsztynie. Przedmiotem zamiany była nieruchomość zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej nr 32 (między parkingiem przy Pływalni Miejskiej, a garażami na ulicy Garbarskiej) stanowiąca własność gminy Wolsztyn. W wyniku przedmiotowej umowy na konto Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota 676.500,00 zł brutto stanowiąca różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radny Michał Maruszewski zgłosił swoje wątpliwości co do przejęcia wspomnianego obiektu.


Źródło: UM Wolsztyn

Log in