Lekarz wystawi e-zwolnienie

Od stycznia 2016 roku lekarz może wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, które nazywane jest e-ZLA. Obowiązująca dotychczas papierowa forma stosowana będzie jeszcze do końca 2017 roku.

Przy wystawianiu e-ZLA, sposób ubiegania się o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy zależy od tego, czy pracodawca posiada profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (informację o tym pracodawcy w formie pisemnej mieli obowiązek przekazać do końca 2015 roku) oraz od płatnika zasiłku (może to być ZUS lub pracodawca, który jest płatnikiem jeśli zatrudnia więcej niż 20 osób).

Jeżeli pracodawca ma profil na PUE ZUS i jest płatnikiem zasiłków, to w sytuacji wystawienia przez lekarza e-ZLA nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków, żeby otrzymać świadczenie. E-ZLA automatycznie trafi na profil PUE płatnika (pracodawcy). Gdy pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, to pracownik powinien złożyć wniosek o zasiłek. Można to zrobić przez PUE. Jako wniosek traktowane będzie również zaświadczenie pracodawcy, które zostanie wystawione na druku ZUS Z-3 i przekazane do ZUS, a także wydruk e-ZLA.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej albo występowania o zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia, przyznanie świadczenia nie zależy wówczas od dostarczenia zwolnienia do ZUS, gdyż ono trafia tam automatycznie po wystawieniu go przez lekarza. Konieczne jest jednak złożenie w ZUS wniosku o zasiłek.

Jeśli papierowe zwolnienie nie zostało doręczone do ZUS lub pracodawcy w terminie 7 dni od jego wystawienia, to wypłacany zasiłek był obniżony o 25%. Nie trzeba się o to martwić przy wystawieniu e-zwolnienia, gdyż zostaje ono automatycznie przesłane elektronicznie do pracodawcy i ZUS. Informacja o wystawieniu e-ZLA trafi także do pracownika, jeżeli posiada on swój profil na PUE.

Może zdarzyć się sytuacja, że lekarz wystawi e-ZLA, ale pracodawca nie ma profilu na PUE. Wówczas lekarz ma obowiązek wydrukować zwolnienie, a pracownik musi je doręczyć do pracodawcy. Jeśli pracodawca nie posiada profilu, to miał obowiązek poinformować o tym swoich pracowników do końca 2015 r. Ważne jest także to, że lekarz musi wydrukować zwolnienie zawsze na prośbę pacjenta, nawet gdy jego pracodawca ma profil na PUE.

Lekarz może do końca 2017 roku zdecydować się na wystawienie papierowego zwolnienia (druk ZUS ZLA). Wybierając taką formę, musi poinformować pacjenta o konieczności dostarczenia zwolnienia do pracodawcy lub do ZUS w terminie 7 dni od jego otrzymania. Należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia tego terminu zasiłek zostanie obniżony.

Źródło: http://twojzus.pl/elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-zus-e-zla/

Log in