Mapa wydatków Państwa


Fundacja Republikańska od trzech lat przygotowują mapę wydatków Państwa. W 2013 roku wydatki wyniosły 707 627 mld złotych, a deficyt wzrósł o 13,5 miliarda. W stosunku do roku ubiegłego, wydatki na instytucje polityczne zwiększono prawie o ¼. Spośród ministerstw największy wzrost odnotowało Ministerstwo Środowiska o 13% niż w roku poprzednim. Najbardziej spadły wydatki na infrastrukturę (17,86%) oraz sport (17,86%) i turystykę (17,27%). Wydatki Państwa wzrosły w ciągu trzech lat o 50 miliardów złotych (od roku 2011).

Fundacja opracowując mapę korzysta ze sprawozdania z wykonania budżetu, jakie przedkłada Ministerstwo Finansów. Aby prawidłowo zinterpretować dane, często kontratakowano się z urzędnikami ministerstwa. Różne cząstkowe dane, były także porównywane z wynikami kontroli opisanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli. W przypadku danych, które w raporcie nie były zapisane, Fundacja zwracała się o dostęp do informacji publicznej do wszystkich ministerstw.
Autorzy mapy podkreślają, że przygotowanie danych do zestawienia, jest bardzo trudne i czasochłonne. Powszechnie dostępne informacje podawane są przez urzędników w sposób bardzo ogólny. Wielokrotnie, chcąc poznać na co konkretnie wydawane są pieniądze, opracowujący mapę, spotykali się z odmową udzielenia informacji przez urzędników. Często, odpowiedzi na wnioski były udzielane w sposób wymijający lub nie odpowiadano na nie wcale.
Ze względu na to, że dla bieżącego roku dostępne są jedynie plany budżetowe, dane przedstawione na mapie wydatków Państwa, dotyczą roku 2013.

Źródło: mapawydatkow.pl

Log in