Nowa Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego

W sali klubowej CK „Rondo” w Grodzisku Wielkopolskim 1 grudnia 2014 roku pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego V kadencji. Sesję rozpoczęła radna Mirosława Szpot a głównym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady.
Zanim przystąpiono do wyboru, wszyscy radni nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

Urzędujący Starosta Mariusz Zgaiński zaproponował kandydaturę Doroty Jaśkowiak na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu, motywując swój wybór doświadczeniem i aktywnością kandydatki na wielu polach działalności społecznej. Kandydatka nie miała kontrkandydatów.
W głosowaniu tajnym Pani Jaśkowiak otrzymała 17 głosów popierających jej kandydaturę.
W dalszej części sesji Starosta Zgaiński złożył sprawozdanie z działalności w ostatnich 4 latach
Następna sesja, podczas której m.in. radni dokonają wyboru starosty już 9 grudnia br.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Źródło: Powiat Grodzisk Wlkp

Log in