Odsłonięcia tablicy poświęconej ks. Tomiakowi – relacja

W piątek 18 października 2013 roku odsłonięta został tablica poświęcona ks. Benedyktowi Tomiakowi, duszpasterzowi polonijnemu i zasługującemu na naszą wdzięczność głównemu fundatorowi kaplicy Sióstr św. Wincentego a Paulo w Wolsztynie i położonego obok, obiektu istniejącego kiedyś sierocińca. Przede wszystkim zaś kapłanowi, który swoje kapłańskie powołanie rozpoznał dość późno, bo jako dojrzały już człowiek a które potraktował jako „dar”, którym jak od początku uważał, należy się podzielić z najbardziej potrzebującymi.
Ojciec święty, błogosławiony Jan Paweł II, dostrzegał w kapłańskim powołaniu „Ogromny Dar Boży” a zarazem wielką Tajemnicę Bożej Mądrości i miłości do świata. Snując refleksje nad tym, co znaczy być kapłanem, zasygnalizował jego istotne rysy najbardziej chyba w swej kapłańskiej autobiografii „Dar i Tajemnica”, podkreślając tam szczególną ważność troski o ubogich i emigrantów.
Obecny papież Franciszek, który odbył przed kilku tygodniami podróż na wyspę Lampeduza, aby spotkać się tam z emigrantami, pokazał światu, że emigranci, nawet ci nielegalni, mają swoją godność; że emigrant to nie tylko problem, ale to człowiek o konkretnej twarzy, z własną, często bardzo bolesną historią życia… Tą wizytą papież pokazał, że „zwycięża zawsze ten, kto szanuje godność, kto jest szczery…”
Rozumiał to śp. Ksiądz Benedykt Tomiak, na wiele lat przed Janem Pawłem i przed Franciszkiem. I jeśli nie wywiódł tego, bo wywieść przecież nie mógł z ich przesłania, to wywiódł na pewno z Ewangelii. Dlatego już w rok po święceniach kapłańskich, wyjechał do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów w Pensylwanii, która była drugim z rzędu najludniejszym stanem, przodującym liczbą Polaków emigrantów, w porównaniu z innymi stanami Ameryki Północnej.
Ówcześni przybysze z Polski tworzyli i rozwijali przestrzeń wspólnotowych polskich organizacji; budowali kościoły, wydawali gazety, zakładali teatry, kluby i szpitale. Nie przeszkadzało im to jednak uczestniczyć jednocześnie w głównym nurcie nowej ojczyzny, przyjmując obywatelstwo, ubiegając się o stanowiska w lokalnej administracji, służąc w armii itp. Kolejne pokolenia emigrantów zmieniały się a wraz z nimi zmieniał się system wartości, który odzwierciedlał system wartości w kraju ich pobytu, w ich nowej ojczyźnie. Temu zjawisku towarzyszyli kapłani, oni byli tam bardzo potrzebni. Wyjeżdżali więc za ocean polscy księża. I tak wyjechał też ks. Benedykt Tomiak.
Dziś może jak nigdy dotąd, istnieje potrzeba pokazywania takich kapłanów jak ksiądz Benedykt Tomiak. Jeśli zatem nastały w naszym kraju warunki sprzyjające dla przypomnienia i uhonorowania zasłużonych dla kraju Rodaków „rozsianych po świecie” w tym właśnie także duchownych i innych osób konsekrowanych, samorząd powiatu wolsztyńskiego w porozumieniu z Siostrami Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo i w łączności z lokalnym duchowieństwem, odpowiadając pozytywnie na wniosek tutejszego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, postanowił tego zasłużonego kapłana dla Polonii ale i dla środowiska z którego się wywodził, uhonorować niniejszą tablicą pamiątkową, jako wotum wdzięczności za jego zaangażowanie i za ofiarność ówczesnych Polaków z dalekiej Pensylwanii. A dodatkowo też jako wyraz naszej pamięci o Rodakach, gdziekolwiek dziś mieszkają – na Zachodzie czy na Wschodzie. Ta łączność z nimi, pielęgnowana i kultywowana w różnych formach także przez nasz samorząd powiatowy, jest wszak bardzo ważna nie tylko dla nas obecnie żyjących, ale i dla pokoleń, które przyjdą po nas.
W tej ważnej dla nas, mieszkańców powiatu wolsztyńskiego, był z nami ks. abp. Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, który przewodniczył mszy św., wygłosił homilię oraz poświęcił tablicę. Uroczystość uświetniła Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta, Jeremiasz Świtliński – skrzypek oraz recytatorzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Wszystkim, którzy pomogli zorganizować to wydarzenie bardzo dziękujemy.
Szczególne podziękowania należą się sponsorom, bez których zrozumienia samej idei, byłoby zapewne trudno zrealizować to przedsięwzięcie.
powiatwolsztyn.pl

Log in