Organizacje Pożytku Publicznego z powiatu wolsztyńskiego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017, sporządzony zgodnie z art. 27a ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)
               
Lp NR KRS NUMER_NIP NAZWA WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ
982 0000037881   OGÓLNOSPOŁECZNA FUNDACJA DLA DZIECI BEZDOMNYCH ” BETLEJEMKA „ WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN
1671 0000063795 9230025830 KLUB SPORTOWY „GROM” WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN
1674 0000063855   STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR ROBERTA KOCHA W WOLSZTYNIE WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN
1749 0000067234 9231382868 ROTARY CLUB WOLSZTYN WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN
4899 0000232331 9231571641 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĘBŁOWIE WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN KĘBŁOWO
6473 0000309031 9231664963 STOWARZYSZENIE „PRZYJACIEL PIĄTKI” WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN
6889 0000329377 9231668530 STOWARZYSZENIE „AKTIW” WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN WOLSZTYN
8660 0000518972 9231694326 STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ WIELKOPOLSKIE WOLSZTYŃSKI WOLSZTYN TŁOKI

Źródło: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Log in