Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wolsztyńskiego szpitala

We wtorek (23.06.2015 r.) w Starostwie Powiatowym wolsztyńscy samorządowcy w osobach Wójt Gminy Przemęt Doroty Gorzelniak, Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka, Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, Wójta Gminy Siedlec Jacka Kolesińskiego, Wicestarosty Wolsztyńskiego Piotra Krajewskiego oraz Dyrektora Wolsztyńskiego Szpitala Krzysztofa Albińskiego, podpisali list intencyjny „w sprawie deklaracji współpracy w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do dostosowania SPZOZ w Wolsztynie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012r. Poz. 739)”.

W naszej ocenie to mało znaczący dokument, z którego wynika jedynie, że: „strony zgodnie uważają”, „zachodzi pilna potrzeba podjęcia wspólnych wysiłków”, „strony zgodnie deklarują”, „podejmowanie wspólnych działań”, „aktywny udział i współpracę w podejmowaniu działań”, „Informowanie na bieżąco o postępach w pracach zmierzających do realizacji zamierzonego celu”.
Do ważniejszych akapitów można zaliczyć zdanie: „niniejszy list intencyjny, nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych, które zostaną określone dopiero na etapie podpisania porozumienia…”, „wysokość środków finansowych wynikać będzie z możliwości ekonomicznych podmiotów porozumienia …”.
Czy podpisanie dzisiejszego listu intencyjnego jest postępem w „działaniach” jakie potrzebne są wolsztyńskiej lecznicy ?
Całą treść listu intencyjnego mogą Państwo odsłuchać na naszym filmie zamieszczonym poniżej.

Log in