Profesjonalna opieka dla osób starszych

Nie zawsze możemy zaopiekować się osobami starszymi z naszego otoczenia, w związku z czym powinniśmy zrobić wszystko, by miały one możliwość skorzystać z wysokiej jakości świadczeń opiekuńczych. Mogą być to zarówno usługi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i można zdecydować się na pomoc firm prywatnych.

Decyzja o profesjonalnej opiece dla osoby starszej

Zawsze, tuż przed zdecydowaniem się na profesjonalną pomoc dla osoby starszej musimy mieć pewność, że faktycznie opiekun będzie osobą wykwalifikowaną. Ta profesja domaga się bowiem szczególnych kwalifikacji zawodowych i osobistych predyspozycji. Dzięki takiej osobie ma się w końcu podnieść poziom życia osoby starszej. Każdy opiekun powinien wobec tego posiadać ukończone przynajmniej 50 godzinne szkolenie w trybie programowym zawartym w Podstawie Programowej Kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej. Poza tym, opiekun taki musi mieć ukończone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, a także zaliczoną, minimum 80 godzinną praktykę zawodową. Oczywiście, nie bez znaczenia będą kompetencje psychospołeczne i odpowiednia siła fizyczna.

Poziom opieki na wysokim poziomie

Decyzja o zatrudnieniu opiekuna w firmie GoldCare.pl, gdzie zatrudnieni
są wyłącznie opiekunowie, którzy spełniają powyższe kryteria okaże się decyzją nad wyraz dobrą. Tam bowiem pracują opiekunowie osób starszych posiadających wymienione powyżej kwalifikacje. Pracują oni w oparciu o indywidualne podejście do wszystkich osób starszych, w związku z czym spodziewać można się, że ze swojej roli wywiążą się nad wyraz dobrze. Poza tradycyjnymi metodami pielęgnacji korzystają
z innowacyjnego monitoringu medycznego, co również okazuje się pomocne, zwłaszcza w przypadku osób niepełnosprawnych bądź przewlekle chorych. Opiekę nad osobą starszą warto zlecić profesjonalistom, tym bardziej, gdy mamy pewność, że osoby te naprawdę świetnie wywiążą się ze swoich zadań. Będziemy spokojniejsi o to, że najbliższa nam osoba przebywa w „dobrych rękach” i nie ma powodów do narzekania u schyłku swojego życia.

Log in