Różnica między radcą prawnym a adwokatem.

Nierzadko słysząc o zawodzie radcy prawnego, zastanawiamy się, czym różni się ten zawód od zawodu adwokata.

Nierzadko słysząc o zawodzie radcy prawnego, zastanawiamy się, czym różni się ten zawód od zawodu adwokata. Z roku na rok tych różnic jest coraz mniej, jednak cały czas istnieje rozdział wspomnianych profesji. Jeszcze kilka lat temu radcy prawni nie mogli pełnić funkcji obrońcy w sprawach rodzinnych, karnych i karnoskarbowych. Teraz już się to zmieniło, jednak w dalszym ciągu zależne jest to od cechy odróżniającej radcę od adwokata.

Obydwa zawody są zawodami pokrewnymi, a jedyną różnicą aktualnie jest to, że radca prawny w przeciwieństwie do adwokata może wykonywać zawód, pozostając w stosunku pracy. Mówiąc prościej, z radcą możemy zawrzeć umowę o pracę, podczas gdy z adwokatem wyłącznie umowę cywilnoprawną. W związku z tym obrońcą w sprawach karnych lub karnoskarbowych może być wyłącznie radca niebędący w stosunku pracy. Nic zatem dziwnego, że od dłuższego czasu mówi się o połączeniu obydwu profesji w jedną, gdyż Polska jest na mapie Europy jednym z tych dziwnych wyjątków, gdzie zawody prawnicze są w tak specyficzny sposób rozdzielone. Według naszej wiedzy prace nad wspomnianym połączeniem już trwają, ale co z tego wyniknie – nie wiadomo. Wiadomo tylko, że samo środowisko uważa ten istniejący od wielu lat podział za niepotrzebny i sztuczny.

Radca prawny, tak samo jak adwokat, może udzielać porad prawnych, sporządzać pisma procesowe oraz opinie prawne, obsługiwać wierzytelności będące na etapie postępowania sądowego, czy też reprezentować klientów przed sądem lub urzędem państwowym. To oczywiście zaledwie ułamek wszystkich jego uprawnień i zadań – lista obowiązków jest w tym przypadku naprawdę długa.

Pamiętajmy też, że radca prawny to nie to samo, co doradca prawny! Doradca świadczy usługi prawnicze nie będąc jednocześnie w samorządzie adwokatów lub radców prawnych, nie ma także ich uprawnień – doradca nie ukończył aplikacji lub też nie zdał egzaminu końcowego. Owszem, może on udzielać porad, czy przygotowywać projekty pism, może również być pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych i niektórych sprawach cywilnych, ale na tym kompetencje doradcy się kończą. Sam doradca prawny nie ma też w obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej w przeciwieństwie do adwokata czy też radcy prawnego. Warto mieć to na uwadze, aby w razie potrzeby zwrócić się do osoby, która faktycznie posiada odpowiednie uprawnienia.

Wracając do meritum: zarówno adwokat, jak i radca prawny, są osobami, do których kierujemy swe kroki, mając problem z prawem administracyjnym, cywilnym lub rodzinnym. Oboje mogą nas reprezentować przed sądem cywilnym, administracyjnym, czy też Sądem Najwyższym. Możliwe jest też reprezentowanie nas przed urzędami, organami samorządu terytorialnego oraz władzy publicznej. Zarówno do radcy, jak i do adwokata, możemy się zwracać “panie mecenasie”.

Mamy zatem nadzieję, że naszym tekstem trochę rozjaśniliśmy kwestię, kim tak w zasadzie jest radca prawny, i co go różni od innych osób związanych z prawem. Jednocześnie mamy nadzieję, że już wkrótce w naszym prawie zawody radcy i adwokata zostaną połączone, by nie mnożyć niepotrzebnie bytów.

Tagged under:

, ,

Log in