Satelity pomogą rolnikom

Statystyka to nauka, która jest nieoceniona także w rolnictwie. Rzetelne opracowywanie danych, dotyczących m.in. powierzchni upraw rolnych, pozwala na określenie potencjału rolniczego oraz prognozowanie plonów. Obraz polskiego rolnictwa daje Powszechny Spis Rolny, jednak jest on obarczony sporym ryzykiem błędu. Dane podawane przez rolników niekoniecznie mogą odzwierciedlać stan faktyczny, a sam udział, choć obowiązkowy, nie zawsze spotyka się z przychylnością. Pytanie o powierzchnię i położenie gospodarstwa to tylko jedno z długiej listy zagadnień, obejmujących strukturę przedsiębiorstwa rolnego, pogłowie zwierząt i rodzaj budynków gospodarskich. Alternatywą dla Powszechnego Spisu Rolnego, przynajmniej jeśli chodzi o powierzchnię rolną, jest teledetekcja.

Czym jest teledetekcja?

Teledetekcja to nowoczesna metoda badawcza, która polega na zdalnym wykonywaniu pomiarów. Obrazy satelitarne mogą przysłużyć się również polskiemu rolnictwu, pozwalając ocenić jego stan, w tym obszar oraz typ upraw.

Według informacji podanych przez ATR Express, Urząd Statystyczny w Olsztynie razem z Departamentem Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzą badania, które przybliżą nas do skutecznego monitorowania upraw. Teledetekcja, zgodnie z przewidywaniami, ma nie tylko dostarczyć rzetelnych danych statystycznych, ale też umożliwić szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe.

Analiza zdjęć satelitarnych pozwala na wiarygodne oszacowanie powierzchni upraw bez konieczności pytania rolników o posiadane ziemie.

Rolnictwo przyszłości – monitorowanie i prognozowanie 

Określenie wskaźnika jakości rolnictwa na danym terenie niesie ze sobą wiele korzyści, w tym szansę na zintensyfikowanie procesów rolnych, poradzenie sobie z zagrożeniem dla upraw (np. suszami lub powodziami) oraz uzyskanie wiarygodnych danych, dotyczących wewnętrznego zaopatrzenia na płody rolne.

Według ATR Express, teledetekcja  jest nowoczesną i skuteczną metodą, która pomoże w szacowaniu powierzchni upraw. Warto wspomnieć, że wykorzystanie danych satelitarnych w rolnictwie jest innowacyjnym etapem. Z drugiej strony, wydaje się całkowicie naturalnym następstwem globalizacji i cyfryzacji.

Źródło: https://atrexpress.com.pl/

Tagged under:

, ,

Log in