Spotkanie z Młodzieżową Radą Miejską w Kargowej


29 grudnia 2014 r. Burmistrz Kargowej Jerzego Fabiś, Przewodniczącej Rady Miejskiej Henryki Kamińczak oraz radni i pracownicy Urzędu spotkani się Młodzieżową Radą Miejska poprzedniej kadencji.
Burmistrz zamierza reaktywować Młodzieżową Radę Miejską dlatego spotkał się z młodzieżą, aby poznać opinie młodych radnych co do potrzeby funkcjonowania takiego organu w Kargowej.
Jak informuje Urząd Miejski w Kargowej, „młodzież krytycznie oceniła współpracę z władzami gminy w latach 2011-2013, podkreślając jednocześnie, że ich uwagi i opinie były przyjmowane nieprzychylnie. Odnosząc się do zapisów statutowych Rady opowiedziano się między innymi za obniżeniem wieku młodych radnych do przedziału 14-19 lata oraz utrzymanie 15 osobowego składu rady.”
Burmistrz poprosił także młodych rajców miejskich aby włączyli się w organizację tegorocznego Święta Czekolady.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Źródło UM Kargowa

Tagged under:

,

Log in