Siwki w Chorzeminie

Tradycyjnie w Wielkanocny Poniedziałek w Chorzeminie odbył się Siwek. Barwny korowód przemaszerował przez całą miejscowość a licznie zgromadzona publiczność bawiła się razem z przebierańcami, których w tym roku było około 50.…

Więcej

Log in