Profilaktyczne warsztaty dla młodzieży w Grodzisku Wielkopolskim

Z uczniami klas drugich i trzecich w Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim i Ptaszkowie przeprowadzono zajęcia związane z cyberprzemocą i agresją, zatytułowane „BUNTOWNICY i ZAGUBIENI. Zjawisko agresji i przemocy oraz cyberprzemocy…”.Celem warsztatów było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz Internetu, promowanie zasad zdrowego…

Więcej

Log in