Historia Michała Drzymały w najstarszym polskim filmie z 1908 roku

Poniższy film z 1908 roku, który przedstawia kilka scen z życia Michała Drzymały, zamieszczono w serwisie encyklopediawielkopolan.pl. Na podstronie prezentującej Michała Drzymałę znajdziemy m.in. informacje dotyczące pochodzenia, dzieciństwa, kalendarium, historię zakupu wozu oraz drzewo genealogiczne Drzymałów. http://www.encyklopediawielkopolan.pl/wp-content/uploads/2014/08/Pruska-kultura-1908.mp4 Biografię zaprezentowaną w Encyklopedii Wielkopolan przygotowali uczniowie ze szkoły w miejscowości Jabłonna. Jak już wcześniej informowaliśmy uczniowie z…

Więcej

Log in