8 września 2013r. na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku odbyła się edukacyjna inscenizacja historyczna „Pogranicze ’39”. Była to kontynuacja cyklu wydarzeń plenerowych przygotowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Odwoływała się ona do wydarzeń, jakie miały miejsce na ziemiach polskich w pierwszych dniach wybuchu II wojny światowej. Scenerią historyczną były walki…

Read more

Log in