XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie (wideo)

XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie (27.04.2016 r.) Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na…

Więcej

IX Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wolsztyn za rok 2014, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: a) omówienie sprawozdania Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu gminy za 2014r., sprawozdania finansowego oraz…

Więcej

VII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (29.04.2015 r.) odbyła się VII Sesja rady Miejskiej w Wolsztynie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SP z o.o. w Wolsztynie za 2014 rok. 6. Informacja na temat funkcjonowania…

Więcej

Wolsztyn – Radnych gminy wywieziono z miasta…

W środę 29 października o godzinie 9:00 rozpoczęła się XLII sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Tradycyjnie wśród zaplanowanego porządku obrad znalazł się punkt podsumowujący działania w minionym okresie. W związku z kończącą się kadencją Burmistrz postanowił przedstawić radnym sprawozdanie z realizacji zadań gminy w okresie kadencji 2010-2014 połączone z prezentacją w terenie najważniejszych inwestycji. Dalsza część…

Więcej

Log in