Grodzisk Wlkp – odnowiono rzeźbę Marcina Rożka.

Środkami Gminy Grodzisk Wielkopolski udało się odnowić rzeźbę Marcina Rożka, znajdującą się na miejscowym cmentarzu. Dzieło Rożka przedstawia matkę z dzieciątkiem. Rzeźba umieszczona jest na nagrobku Bronisławy Adamek (z domu Chylewska) .Urodzona w Warszawie, zmarła w wieku 26 lat, 11 listopada 1925 roku, w pierwszym roku małżeństwa. Żona Alfreda Adamka adwokata i notariusza zamieszkałego w…

Więcej

Log in