Projekt i dyskusja nad budżetem Powiatu Wolsztyńskiego na 2017 rok.

W czwartek (29.12.2016 r.) odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego, na której przegłosowano projekt budżetu na nadchodzący rok. [wp_ad_camp_1] Rada Powiatu uchwala, co następuje: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną…

Więcej

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

26 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej. [wp_ad_camp_1] Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad. 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn na…

Więcej

XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie (wideo)

XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie (27.04.2016 r.) [wp_ad_camp_1] Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej…

Więcej

Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego – wybór nowego przewodniczącego (wideo)

W miniony wtorek (02.02.2016 r.) odbyła się Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego. W czasie obrad radni dyskutowali na temat szpitala, strategii powiatu oraz kilka innych tematów. Na sesji w głosowaniu tajnym wybrano także nowego przewodniczącego, który zastąpił na tym stanowisku Janusza Zająca. Poniżej relacja z obrad. [wp_ad_camp_1]…

Więcej

XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

[wp_ad_camp_1] Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie odbyła się 28 Października 2015 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn za rok szkolny 2014/2015. 6. Analiza oświadczeń majątkowych. 7. Podjęcie uchwały…

Więcej

XIII sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

22 września odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego [wp_ad_camp_1] Porządek obrad I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV. Interpelacje i zapytania radnych. V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowaniem SPZOZ…

Więcej

Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

18 sierpnia odbyła się XI sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego. [wp_ad_camp_1] Porządek obrad I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV. Interpelacje i zapytania radnych. V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowaniem SPZOZ…

Więcej

Log in