XI sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego (wideo)

Relacja z Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego, która odbyła się 18 sierpnia 2015 roku. Porządek obrad XI sesji 5 kadencji Rady Powiatu Wolsztyńskiego I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV. Interpelacje i zapytania radnych. V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie międzysesyjnym z…

Więcej

XI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W poniedziałek (03.08.2015 r.) odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie…

Więcej

X Rady Powiatu Wolsztyńskiego (wideo)

X sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego odbyła się w poniedziałek 13 lipca. Tradycyjnie w czasie sesji nie zabrakło pytań o wolsztyński szpital i parowozownię. Zachęcamy do oglądania relacji wideo. Porządek obrad: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. IV. Interpelacje i zapytania radnych. V. Sprawozdanie z działalności…

Więcej
  • video

X Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (24.06.2015 r.) odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna gminy Wolsztyn w 2014 roku. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy…

Więcej

Dyskusja nad Związkiem Międzygminnym Obra (wideo)

W piątek (13.06.2015 r.) w wolsztyńskim ratuszu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na, której poruszono temat funkcjonowania Związku Międzygminnego „Obra”. Swoje zastrzeżenia co do członkostwa Wolsztyna w tej organizacji zgłosił radny Paweł Kopciuch (przewodniczący Komisji) z Niałka Wielkiego.…

Więcej

Relacja wideo z VIII Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego

Relacja wideo z VIII Sesji Rady Powiatu Wolsztyńskiego, która odbyła się 19 maja 2015 roku. Ciekawa dyskusja na temat wolsztyńskiego szpitala wywiązała się po sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu. Zapraszamy do oglądania! Porządek obrad VIII sesji 5 kadencji Rady Powiatu Wolsztyńskiego I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II.Przyjęcie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej…

Więcej

IX Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wolsztyn za rok 2014, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia: a) omówienie sprawozdania Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu gminy za 2014r., sprawozdania finansowego oraz…

Więcej

VII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (29.04.2015 r.) odbyła się VII Sesja rady Miejskiej w Wolsztynie. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SP z o.o. w Wolsztynie za 2014 rok. 6. Informacja na temat funkcjonowania…

Więcej

Protest pracowników i pacjentów szpitala w Wolsztynie

W piątek (24.04.2015 r.) przed wolsztyńskim szpitalem protestowali pracownicy i pacjenci wolsztyńskiego SPZOZu. Akcja przeprowadzona została w obronie dyrektora placówki Krzysztofa Albińskiego. Wniosek o jego odwołanie złożył członek Rady Społecznej SPZOZ Piotr Krajewski. Protestujący obawiają się także o przyszłość wolsztyńskiej lecznicy, ich zdaniem ostatnie decyzje koalicji rządzącej w powiecie, mogą zagrozić funkcjonowaniu szpitala.…

Więcej

Odwołanie Wicestarosty Wolsztyńskiego

21 kwietnia odbyła się Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego, na której odwołano Wicestarostę Wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa. Wniosek o pozbawienie stanowiska wieloletniego Starosty, złożył obecny Starosta Janusz Frąckowiak. Kilka chwil po odwołaniu, funkcję wicestarosty większością głosów, Rada powierzyła Piotrowi Krajewskiemu, który do tej pory pracował jako kierownik Powiatowego Wydziału Komunikacji. Na czwartkową sesję licznie przybyło liczne pracowników…

Więcej

Log in