XXVIII Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie (wideo)

Ostatniego dnia listopada (30.11.2016 r.) w Wolsztynie odbyła się Sesja Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad. 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wolsztyn. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany…

Więcej

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

26 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej. [wp_ad_camp_1] Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad. 5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn na…

Więcej

Kontrowersje w sprawie przejęcia przez Gminę budynku dworca PKP w Wolsztynie

Burmistrz Wolsztyna podpisał (29.03.2016 r.) w formie aktu notarialnego ostateczną umowę zamiany, w wyniku której Gmina Wolsztyn stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca kolejowego w Wolsztynie. Przedmiotem zamiany była nieruchomość zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej nr 32 (między parkingiem przy Pływalni Miejskiej, a garażami na ulicy Garbarskiej) stanowiąca własność gminy Wolsztyn. W wyniku przedmiotowej umowy…

Więcej

VI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

W środę (25.03.2015 r.) odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie. Istotnym punktem sesji była dyskusja na temat lecznictwa szpitalnego na terenie gminy Wolsztyn. [wp_ad_camp_1] [wp_ad_camp_1] W programie sesji zaplanowano: 1.Otwarcie obrad. 2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Sprawozdanie Burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. 5.Informacja na temat lecznictwa szpitalnego na terenie…

Więcej

IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie

W poniedziałek 29 grudnia odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej W Wolsztynie. Najwięcej emocji wśród radnych wzbudził punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie. Radni zwracali uwagę na wzrost cen jakie proponuje Przedsiębiorstwo…

Więcej

Log in