Budżet Gminy Grodzisk Wlkp na rok 2015

29 stycznia 2015 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp, na której przyjęto projekt budżetu na rok bieżący. Z całą uchwałą budżetową oraz wieloletnią prognozą finansową Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski można zapozna się poniżej. Projekt uchwały budżetowej (PDF) W budżecie gminy zaplanowano łączną kwotę po stronie dochodów w wysokości 54 752 803…

Więcej

W Grodzisku Burmistrz i Przewodniczący Rady bez zmian, nowy Wiceburmistrz wybrany

1 grudnia 2014 roku odbyła się I Sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Grodzisku Wielkopolskim. Radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym został ponownie Marek Kinecki oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach Aliny Skrzypczak i Janusza Grocholewskiego. Skład Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp przedstawi a się następująco: Alina Kachlicka, Renata Kubale, Renata Bosacka, Danuta…

Więcej

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Rakoniewicach

W czwartek 27 listopada 2014r. w Rakoniewicach, odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Rakoniewicach. Sesję otworzył radny senior – Bronisław Chałupka. Na początku sesji radni i Burmistrz złożyli ślubowanie a następnie Rada, w głosowaniu tajnym, wybrała Przewodniczącego Rady Krzysztofa Krawczyka oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach Marka Maćkowiaka i Wiesława Borowskiego. W dalszej…

Więcej

Oficjalne przekazanie władzy w Gminie Wolsztyn

W środę 27 listopada odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018. W czasie sesji wybrano nowego przewodniczące Rady Miejskiej, którym został Jarosław Adamczak oraz zastępców Przewodniczącego w osobach Lecha Dalekiego i Piotra Masznera. W dalszej części sesji ustępujący Burmistrz Andrzej Rogozinski złożył sprawozdanie ze stanu Miasta i Gminy Wolsztyn w latach 2010-2014. Jako…

Więcej

zBLOGowani.pl

Log in