SKOK Wołomin zawiesił działalność

Dziś na stronie internetowej SKOK Wołomin pojawił się komunikat zarządcy komisarycznego o zawieszeniu działalności tej placówki. W komunikacie przeczytać możemy: „… w okresie zawieszenia działalności, stosownie do art. 74l ust. 1 ustawy o skok Kasa: 1) nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o skok, w tym w…

Więcej

Log in