Protest pracowników i pacjentów szpitala w Wolsztynie

W piątek (24.04.2015 r.) przed wolsztyńskim szpitalem protestowali pracownicy i pacjenci wolsztyńskiego SPZOZu. Akcja przeprowadzona została w obronie dyrektora placówki Krzysztofa Albińskiego. Wniosek o jego odwołanie złożył członek Rady Społecznej SPZOZ Piotr Krajewski. Protestujący obawiają się także o przyszłość wolsztyńskiej lecznicy, ich zdaniem ostatnie decyzje koalicji rządzącej w powiecie, mogą zagrozić funkcjonowaniu szpitala.…

Więcej

Log in