Podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę obiektów SPZOZ Wolsztyn

W dniu 05 września 2016 r. dyrektor SPZOZ w Wolsztynie Tadeusz Tofel podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać…

Więcej

Konferencja prasowa w SPZOZ Wolsztyn związana z odwołaniem dyrektora

W piątek (19.02.2016 r. ) w wolsztyńskim szpitalu odbyła się konferencja prasowa, której przewodnim tematem było odwołanie ze stanowiska dyrektora SPZOZ Krzysztofa Albińskiego. Z dziennikarzami spotkał się starosta wolsztyński Janusz Frąckowiak oraz pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Wolsztynie Tadeusz Tofel. Źródło: Głos Wolsztyński…

Więcej

Oświadczenie dyrektora SPZOZ w Wolsztynie

W związku z oświadczeniem Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, które zamieszczone zostało w dniu 16 lutego 2015 r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, a którego treść godzi w moje dobre imię i podważa zaufanie do mojej osoby zmuszony jestem do publicznego ustosunkowania się do jego treści, mimo, iż chciałem uniknąć tego rodzaju publicznej debaty. Oświadczam,…

Więcej

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wolsztyńskiego szpitala

We wtorek (23.06.2015 r.) w Starostwie Powiatowym wolsztyńscy samorządowcy w osobach Wójt Gminy Przemęt Doroty Gorzelniak, Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka, Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa, Wójta Gminy Siedlec Jacka Kolesińskiego, Wicestarosty Wolsztyńskiego Piotra Krajewskiego oraz Dyrektora Wolsztyńskiego Szpitala Krzysztofa Albińskiego, podpisali list intencyjny „w sprawie deklaracji współpracy w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do dostosowania SPZOZ…

Więcej

Wywiad z wicestarostą wolsztyńskim Ryszardem Kurpem

Wywiad z wicestarostą Ryszardem Kurpem przeprowadziła Anna Grudziecka – Domagalska z Głosu Wolsztyńskiego. Głównym tematem rozmowy była aktualna sytuacja wolsztyńskiego szpitala. Poruszono sprawę dostosowania lecznicy do wymogów ministerialnych związanych z rokiem 2016. W trakcie rozmowy omówiono również kwestię budżetu szpitala i wynagrodzeń personelu. Kolejnym tematem, którym się zajęto to sprawa Parowozowni w Wolsztynie. Zachęcamy do…

Więcej

Log in