Wolsztyński ogród botaniczny – czy to tylko „idea fixe”?

Ilekroć przechodzę obok tzw.” łąk”, zastanawiam się, dlaczego odstąpiono od opracowanej kiedyś, ciekawej koncepcji zagospodarowania tego terenu, który co tu dużo mówić – pomimo pewnego kiedyś uporządkowania, wygląda znów fatalnie. A przecież… mogłoby tam powstać na przykład plenerowe Centrum Edukacji Ekologicznej, stanowiąc zaplecze i bazę dydaktyczną, swoiste laboratorium nie tylko dla szkół (lekcje biologii, zoologii,…

Więcej

Włodzimierz Chrzanowski odznaczony medalem „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis”

28 czerwca w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów Poznania, arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, podczas uroczystych nieszporów w katedrze poznańskiej, wręczył kilkunastu osobom medale „Optime Merito Archidiocesis Posnaniensis” ( w najwyższym stopniu zasłużonym dla archidiecezji poznańskiej). Wyróżnienie to otrzymują osoby świeckie, szczególnie zaangażowane w działalność Kościoła Poznańskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się…

Więcej

Log in