W Grodzisku Burmistrz i Przewodniczący Rady bez zmian, nowy Wiceburmistrz wybrany

1 grudnia 2014 roku odbyła się I Sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Grodzisku Wielkopolskim. Radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym został ponownie Marek Kinecki oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach Aliny Skrzypczak i Janusza Grocholewskiego.

Skład Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp przedstawi a się następująco:
Alina Kachlicka, Renata Kubale, Renata Bosacka, Danuta Grzanowska, Marek Kinecki, Grzegorz Pełko, Janusz Grocholewski, Rafał Szymkowiak, Dariusz Matuszewski, Sebastian Skrzypczak, Michał Bartkowiak, Józef Gawron, Tomasz Kałek, Zofia Bartkowiak, Bronisław Herzog.

W trakcie sesji ślubowanie złożył Burmistrz Henryk Szymański. Przekazał także radzie informację o stanie gminy i planach na najbliższy rok. Burmistrz poinformował zebranych o mianowaniu z dniem 15 grudnia 2014 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Pana Piotra Hojana, który tym samym zajmie miejsce po Honoracie Kozłowskiej, która w ostatnich wyborach została wybrana burmistrzem Wielichowa. Radni otrzymali również projekt budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na 2015 rok.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Źródło UM Grodzisk Wkp

Log in