W Kargowej otwarto wystawę „Kolory Europy 2014”


W piątek 12 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej otwarto wystawę prac malarskich pt. „Kolory Europy 2014”. Na wystawie prezentowane są obrazy, które powstały podczas niemiecko-polskiego pleneru malarskiego. Plener odbył się się w dniach 21 lipca – 2 sierpnia br. w Familienzentrum w Grießen. W plenerze wzięło udział dwóch mieszkańców Gminy Kargowa Mariusz Sobieszek i Ludwik Błażejewski.
Plener przebiegał ph. „Sztuka bez granic” i jest wspólnym projektem Powiatu Zielonogórskiego i Powiatu Sprewa-Nysa. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
W wernisażu oprócz artystów, udział wzięli również samorządowcy: Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Ireneusz Plechan i Ryszard Górnicki (Starosta i Wicestarosta poprzedniej kadencji), Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś wraz z zastępcą Martą Paron.
Wystawę można oglądać do dnia 16 stycznia 2015 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Źródło: UM Kargowa

Tagged under:

, , ,

Log in