Wolsztyn – nowe ścieżki rowerowe

Jak informuje Urząd Miejski w Wolsztynie trwają prace nad przygotowaniem „Koncepcji budowy ścieżek i szlaków rowerowych w gminie Wolsztyn”. Przygotowana została mapa z naniesionymi propozycjami budowy/wyznaczenia ścieżek i szlaków rowerowych. Na czerwono oznaczono istniejące ścieżki rowerowe, a kolorem żółtym zaznaczono planowane do wybudowania w najbliższych latach ścieżki, wzdłuż ważnych ciągów komunikacyjnych, które mają być budowane w trwałej technologii (np. kostka betonowa, asfalt itp.).Dodatkowo na niebiesko oznaczono szlaki rowerowe stanowiące połączenia o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, które urząd proponuje wytyczyć poprzez oznakowanie i ulepszenie nawierzchni w niektórych miejscach.

sciezka2

Celem opracowania koncepcji jest stworzenie sieci ścieżek i szlaków rowerowych, które będą spójne z planami inwestycyjnymi sąsiednich gmin, zarządców dróg oraz Lasów Państwowych.

sciezka1

Z informacji uzyskanych od Michała Nowaka, naczelnika Referatu Rozwoju Lokalnego, wiemy, że do dziś wpłynęły dwie uwagi do przedstawionego projektu. Zainteresowani mogą jeszcze składać swoje sugestie w Referacie Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, do 24 października b.r. ( Kontakt mailowy: fundusze@wolsztyn.pl lub telefoniczny: 68 347 45 35.)
Urząd chce pozyskać środki finansowe na ten cel z programów zewnętrznych m.in. z programu Odnowy i Rozwoju Wsi.

Log in