Wolsztyn – nowy budynek Powiatowej Straży Pożarnej

10 października 2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowgo budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Na uroczystość przybyło wielu gości w tym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Wojciech Mendelak oraz Wojewoda Wielkopolski Wielkopolski Piotr Florek.

Dotychczasowy budynek główny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie został wzniesiony w okresie międzywojennym jako siedziba ochotniczej straży Pożarnej. W latach siedemdziesiątych obiekt doczekał się rozbudowy, w trakcie której dobudowano drugą kondygnację, stanowiska garażowe, świetlicę i oddzielny budynek z pomieszczeniami warsztatowo-magazynowymi. Pomimo tych wszystkich zabiegów eksploatowane dotychczas przez wolsztyńskich strażaków obiekty, nie spełniają aktualnych wymagań.

Zgodnie z dokumentacją projektową zakres inwestycji obejmuje:

Budowę nowej części garażowej i socjalnej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:
Modernizację istniejącego budynku głównego,
Wykonanie placów, parkingów, dróg oraz części sportowej
Całość przedsięwzięcia szacowana jest na kwotę około 10 milionów złotych. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu państwa. Obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji współfinansowany przez samorząd powiatowy i samorządy gminne.

Po części związanej z inicjacją inwestycji wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom medale Za Długoletnią Służbę, Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
KPPSP Wolsztyn

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Log in