Wolsztyn – Zapomniany bohater Kazimierz Sosnkowski


Dnia 25 września br. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn odbyła się promocja książki „Zapomniany bohater. Nieznane kulisy życia generała Kazimierza Sosnkowskiego” Adama Szymańskiego. Wydarzenie połączone było z otwarciem wystawy „Gen. Dyw. Kazimierz Sosnkowski. Żołnierz i mąż stanu”. Imprezę poprowadził Szymon Ptak, nauczyciel historii z wolsztyńskiego LO. Na promocję do biblioteki przybyło liczne grono gości, między innymi: starosta Powiatu Wolsztyńskiego Ryszard Kurp, Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Tuchocka, sekretarz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Hanna Sitkowska czy redaktor Głosu Wolsztyńskiego Anna Domagalska.
Prowadzący przedstawił sylwetkę autora i jego twórczość. Pan Adam Szymański poza pracą zawodową i pracą na rzecz lokalnej społeczności od ponad dwudziestu lat z pasją zajmuje się twórczością literacką. W swoim dorobku ma powieści, powieść autobiograficzną, eseje, poemat oraz tomiki wierszy. Autor opowiedział o swojej najnowszej publikacji i o tych, czekających na wydanie. Wprowadzeniem do dyskusji o książce „Zapomniany bohater” było krótkie przypomnienie życiorysu Kazimierza Sosknkowskiego, którego dokonał Szymon Ptak. Podczas rozmowy autor podzielił się inspiracjami i źródłami, które towarzyszyły mu podczas pisania oraz przybliżył kolejne etapy pracy nad biografią generała Sosnkowskiego. W prezentacji multimedialnej wyświetlił nieznane zdjęcia z Nowego Tomyśla z 1938 roku, związane z tematem książki.
„Zapomniany bohater” nie jest stricte biografią. Książka jest odpowiedzią na lukę w najnowszej historii Polski i poświęcona jest generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, żołnierzowi i mężowi stanu, o którego zasługach przez lata milczano. Wyjątkową wartość nadaje książce fakt, że wuj autora pracował w posiadłości generała, a sam Adam Szymański przez wiele lat mieszkał w jej okolicach. W książce znajdują się zarówno relacje dotyczące publicznego życia generała, jego starań o dobro Polski, jak i beletrystyczne opisy życia rodzinnego. Wiele spośród tych opisów nie było dotąd nigdzie publikowanych. Biografia Kazimierza Sosnkowskiego wzbogacona jest o fragmenty treści dokumentów i artykułów z ówczesnej prasy oraz relacje ludzi związanych z generałem.
Spotkanie z autorem uświetniła swym śpiewem Marta Mania. Adam Szymański otrzymał ponadto podziękowania od starosty Ryszarda Kurpa i list gratulacyjny od burmistrza Andrzeja Rogozinskiego.
Biblioteka Publiczna w Wolsztynie

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

Log in