Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Imię i nazwiskoNumer telefonuStanowisko
Juraszek Mirosław(67) 281-27-23 wew. 23Starosta
Witczuk Mariusz(67) 281-27-23 wew. 23Wicestarosta
Karbowniczak Aneta(67) 281-27-40 wew. 40Sekretarz Powiatu
Zdziebło Anna(67) 281-27-24 wew. 24Skarbnik Powiatu
Straczycki Waldemar(67) 281-27-45 wew. 45Przewodniczący Rady Powiatu
Przygocka Maria(67) 281-27-49 wew. 49Biuro Rady, Rzecznik ds. Konsumentów
Audytor wewnętrzny
Gawłowska Małgorzata(67) 281-27-15 wew.15Audytor wewnętrzny
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Lasota – Jądrzak Agata(67) 281-27-34 wew.34Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rewident Powiatowy
Gawłowska Małgorzata(67) 281-27-15 wew.15Kontrola finansowa
Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji
Pietrysiak Jarosław(67) 281-27-77 wew. 77Kierownik
Pilarz Aleksander(67) 281-27-30 wew. 30Inwestycje i remonty
Szafran Natalia(67) 281-27-32 wew. 32Architektura i budownictwo
Wydział Dróg Powiatowych
Hajt Zdzisława(67) 281-27-90 wew. 90Kierownik
Lueck Anna(67) 281-27-91 wew. 91Stanowisko w zakresie dróg
Gryczka Wiesława(67) 281-27-91 wew. 91Stanowisko w zakresie pasa drogowego
Nowak Janusz(67) 281-27-92 wew. 92Kontroler techniczny robót drogowo-mostowych
Kosicki PawełStanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych
Pierdzioch SławomirStanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych
Kosicki JerzyStanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych
Sierocki TomaszStanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych
Bogumił WojdyłoStanowisko w zakresie robót drogowo-mostowych
Wydział Finansów
Zagrodnik Agnieszka(67) 281-27-48 wew. 20Kierownik Wydziału – główny księgowy starostwa
Spychalska Natalia(67) 281-27-56 wew. 56Stanowisko w zakresie ewidencji dochodów i windykacji należności
Żebrowska Paulina(67) 281-27-22 wew. 22Stanowisko w zakresie sprawozdawczości i WPF
Zagrodnik Milena(67) 281-27-26 wew. 26Stanowisko w zakresie planowania budżetu
Sumorek Agnieszka(67) 281-27-22 wew. 56Stanowisko w zakresie ewidencji budżetu powiatu
Gryszkiewicz-Hodyl Marta(67) 281-27-48 wew. 48Stanowisko w zakresie księgowości i rozliczeń VAT
Cofta Katarzyna(67) 281-27-56 wew. 56Stanowisko w zakresie analiz
Błaszak Karolina(67) 281-27-26 wew. 26Stanowisko w zakresie planowania budżetu
Polcyn Elżbieta(67) 281-27-48 wew. 48Stanowisko w zakresie ewidencji wydatków
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Rogala Janusz(67) 281-27-33 wew. 33Kierownik, Geodeta powiatowy
Siurek Magdalena(67) 281-27-52 wew. 52Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Promińska Alina(67) 281-27-51 wew. 51Geodezja i kartografia, baza danych PZGiK, Narady Koordynacyjne
Należyta Bożena(67) 281-27-37 wew. 37Ewidencja gruntów
Cierlecka Iwona(67) 281-27-41 wew. 41Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Nowak Ireneusz(67) 281-27-42 wew. 42Zasób geodezyjny i kartograficzny, Kopie map ewidencyjnych i zasadniczych
Pasch Edyta(67) 281-27-35 wew. 35Gospodarka nieruchomościami
Malczyk Paulina(67) 281-27-37 wew. 37Ewidencja gruntów
Matuszak Małgorzata(67) 281-27-41 wew. 42Zasób geodezyjny i kartograficzny, Kopie map ewidencyjnych i zasadniczych
Rolka Aleksandra(67) 281-27-46 wew. 46Gospodarka nieruchomościami, użytkowanie wieczyste
Kita Karolina(67) 281-27-50 wew. 50Klasyfikacja i ochrona gruntów rolnych
Wydział Komunikacji
Szudrowicz Andrzelika(67) 281-27-64 wew. 64Kierownik
Bartkowiak Lidia(67) 281-27-63 wew. 63Transport
Pawłowska Justyna(67) 281-27-62 wew. 62Prawa jazdy
Starnowska Karina(67) 281-27-63 wew. 63Transport, wydatki budżetowe
Skibicka Dorota(67) 281-27-62 wew. 62Prawa jazdy
Łukaszczyk Danuta(67) 281-27-62 wew. 62Prawa jazdy
Cieślik-Bedołek Marlena(67) 281-27-55 wew. 55Rejestracja pojazdów
Serwa Magdalena(67) 281-27-60 wew. 60Rejestracja pojazdów
Ślesicki Sławomir(67) 281-27-61 wew. 61Rejestracja pojazdów
Kuchta Barbara(67) 281-27-55 wew. 55Rejestracja pojazdów
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Olejniczak Wiesław(67) 281-27-80 wew. 80Kierownik
Frydrych Martyna(67) 281-27-81 wew. 81Emisje do środowiska, leśnictwo i gosp. odpadami
Miler Maria(67) 281-27-82 wew. 82Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony przyrody i planowanych przedsięwzięć
Wydział Organizacyjny
Baszyńska Magdalena(67) 281-27-36 wew. 36Kierownik
Mąka Natalia(67) 281-27-21 wew. 21Sekretariat Starosty i Wicestarosty
Cieślińska Alicja(67) 281-27-25 wew. 25Biuro Obsługi Klienta
Górzna Ilona(67) 281-27-29 wew. 29Kadry i płace
Meres Katarzyna(67) 281-27-57 wew. 57Biuro Zarządu
Krumraj Marta(67) 281-27-31 wew. 31Zaopatrzenie, szkolenia, archiwum zakładowe
Wieczorek Danuta(67) 281-27-47 wew. 47Sprawy majątkowe
Mikołajewska Paulina(67) 281-27-27 wew. 27Goniec
Owsianny Bernard(67) 281-27-27 wew. 27Konserwator
Lenartowska Agnieszka(67) 281-27-29 wew. 29Kadry i płace, Nieodpłatna pomoc prawna
Wieczorek Mateusz(67) 281-27-14 wew. 14Informatyk
Bosak Rafał(67) 281-27-14 wew. 14Informatyk
Wydział Oświaty
Procek Tomasz(67) 281-27-83 wew. 83Kierownik
Nojman Mirosława(67) 281-27-84 wew. 84Organizacja kształcenia
Woltmann Lidia(67) 281-27-84 wew. 84Statystyka i budżet
Wydział Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Promocji
Straczycka Aleksandra(67) 281-27-54 wew. 54Kierownik
Kledzik Dominika(67) 281-27-53 wew. 53Kontakt z mediami, promocja powiatu, współpraca z zagranicą
Śróda Miłosz(67) 281-27-39 wew. 39Sprawy obywatelskie, obronne, pomoc społeczna, Biuro Rzeczy Znalezionych
Ciszewska-Nowak Monika(67) 281-27-28 wew. 28Fundusze Pomocowe, rozwój powiatu
Łapacz Anna(67) 281-27-17 wew. 17Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe, kultura, sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, nadzór nad stowarzyszeniami, ochrona zabytków
Zespół Radców Prawnych
Napiecek Izabela(67) 281-27-44 wew. 44Radca prawny
Kaniewska Beata(67) 281-27-44 wew. 44Radca prawny

Źródło: www.powiat-chodzieski.pl

Log in