Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

Adres:Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
Telefon: 61 44 52 500
Fax:61 44 52 555
email:starostwo(a)*pgw.pl
  
Adres www:http://pgw.pl/
Adres esp:http://epuap.gov.pl
Adresy Skrytek EPUAP:
/spgw/skrytka
/spgw/SkrytkaESP
  
Godziny otwarcia Urzędu:7:30 – 15:30
  
  
Powiatowy Rzecznik Konsumenta Przyjmuje Interesantów :
w środy11:30-15:30
  
Starostwo Powiatowe 
  
NIP Starostwa:9950039636
Regon Starostwa:631276883
Forma Prawna:
Samorządowa Jednostka
Organizacyjna
PKD:

84.11.Z – Kierowanie
Podstawowymi Rodzajami
Działalności Publicznej
  
Powiat Grodziski 
  
NIP Powiatu:9950208895
Regon Powiatu:411561513
Forma Prawna:
Samorządowa Jednostka
Organizacyjna
Rejestr:
Podmioty Utworzone
z Mocy Ustawy
Forma Własności:Własność Samorządowa
  
Numery Telefonów – Wydziały
 
Sekretariat Starosty
i Wicestarosty
61 44 52 501
  
Wydział Komunikacji
-Prawo Jazdy:
61 44 52 541
  
Wydział Komunikacji
– Rejestracja Pojazdów:
61 44 52 546
  
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru 
Nieruchomości:
61 44 52 518
  
Wydział Budownictwa i Środowiska– Budownictwo:– Środowisko:  61 44 52 52861 44 52 53361 44 52 534
  
Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy
i Dróg:
61 44 52 553
  
Konto Bankowe Powiatu Grodziskiego
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp:
75 9063 0008 0000 0000 1456 0001
Konto Bankowe Starostwa Powiatowego
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. :
13 9063 0008 0000 0000 0071 0002(na konto należy wpłacać opłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych – prawo jazdy, koncesje i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskiej, karty parkingowej, wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania, trwały zarząd, opłaty za dokumenty ODGiK i ZUDP).
Konto Bankowe – opłata skarbowa 
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim:
 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001

Log in