WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STAROSTWA POWIATOWEGO WOLSZTYN

(68) 38 42 700 007-008 CENTRALA – Biuro Obsługi Interesanta Roman Olszewski, Szymon Nowak
(68) 38 45 647 101 Archiwum Zakładowe Wojciech Rybicki
(68) 38 43 538 FAX – Starostwo
(68) 38 45 600 105,104,
103
Starosta Wolsztyński, Wicestarosta Wolsztyński,
Sekretariat
Jacek Skrobisz, Mariusz Silski, Natalia Matysik
(68) 38 45 602 107 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Mrozkowiak, Andrzej Rogozinski, Wiesław Janowicz
(68) 38 45 642 108 Sekretarz Powiatu Witold Składanek
(68) 38 45 626 111 Skarbnik Powiatu Elżbieta Sobieszek
(68) 38 45 604 110 Kierownik Wydziału; Pełnomocnik ochrony informacji
niejawnych
Joanna Przybyła
(68) 38 45 643 109 Kadry, Koodrynator ds. równego traktowania (RT) Hanna Przymuszała
(68) 38 45 647 101 Informatyk Maciej Nawracała
(68) 38 45 606 113 Sprawy administracyjno-gospodarcze, Biuro Rzeczy
Znalezionych
Przybysław Laskowski
(68) 38 45 615 Sprawy gospodarcze Grzegorz Hajduk, Adam Szymczak, Roman Filipiak
(68) 38 45 616 130 Kierownik Wydziału, PCZK, zarządzanie ruchem na
drogach, kwalifikacja wojskowa
Jarosław Frąckowiak
(68) 38 45 617 128 Sprawy obronne i obrona cywilna, zarządzanie
kryzysowe, informacje niejawne
Adrianna Śmiałek
(68) 38 45 617 128 Służba zdrowia i pomoc społeczna, karta Polaka i
cudzoziemca, repatrianci
Adrianna Śmiałek
(68) 38 45 624 117 Główna księgowa Starostwa; środki trwałe Dorota Reymann
(68) 38 45 621 116 Dochody jednostki,VAT Marta Grocholska, Agnieszka Kisielewicz
(68) 38 45 627 118 Obsługa Banku, płace, ZUS, Joanna Koczorowska, Renata Olszewska
(68) 38 45 623 119 Obsł. budżetu, opłaty za wieczyste użytkowanie Alicja Rapicka, Ewa Białkowska, Agnieszka Trawińska
Kulus
(68) 38 45 625 115 Kasa ; ubezpieczenie majątku Ewa Tomiak
(68) 38 45 631 w. 104 210B Kierownik Wydziału Marcin Orzechowski
(68) 38 45 649 210B Fundusze europejskie, zamówienia publiczne Emilia Kucharska
(68) 38 45 637 211A Kierownik Wydziału
(68) 38 45 638 210A Pozwolenia na budowę Dorota Kulus, Agnieszka Minge, Jarosław Jankowiak
(68) 38 45 639 209A Pozwolenia na budowę Łukasz Markowski, Mateusz Kopijkowski, Piotr Czeszak
(68) 38 45 633 207B Kierownik Wydziału Aleksandra Żurek
(68) 38 45 634 204B Geolog Powiatowy; Geologia surowcowa i hydrogeologia, Grażyna Hańćkowiak,
Karty wędkarskie, rejestracja łodzi, zaświadczenie o
lasach, spółki wodne, straż rybacka
Anna Michalak
(68) 38 45 633 206B Rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody Roman Nowak
(68) 38 45 653 126 Kierownik Wydziału Leszek Rubach
(68) 38 45 654 121 Rejestracja pojazdów Anna Leśniewska, Agata Tomczyszyn, Marta Kuleczka
(68) 38 45 652 120 Rejestracja pojazdów, dowody rej. stałe Katarzyna Rybarczyk, Emilia Basińska
(68)38 45 653 126 Kontrola licencji, Transport drogowy, Stacje Kontroli
pojazdu
Leszek Rubach
(68) 38 45 655 127 Wydawanie prawa jazdy Wojciech Ratajczak, Monika Stachuła, Małgorzata
Rogozinska
(68) 38 45 629 205A Członek Zarządu, Kierownik Wydziału, sprawy oświaty Dorota Gorzelniak
(68) 38 45 628 205A sprawy oświaty Agata Andrys, Joanna Karkowska
(68) 34 70 034 wew. 134
(68) 38 45 618
206A Sprawy promocji, sportu, organizacje pozarządowe Maciej Piotrowski, Joanna Kawulak
(68) 38 45 605 202A Geodeta Powiatowy Marlena Cwojdzińska
(68) 38 43 351 201B Kierownik Wydziału Beata Pawlaczyk
(68) 38 45 651 202B Gospodarka nieruchomościami Honorata Duda
(68) 38 45 650 202B Ochrona gruntów rolnych Iwona Szaferska
(68) 38 43 591 106 Obsługa Rady Powiatu Danuta Skrzypczak
(68) 38 45 603 102 Obsługa Zarządu Powiatu Malwina Piosik
Biuro Rady Powiatu (BR)
Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS)
Wydział Komunikacji (KM)
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (OP)
Geodeta Powiatowy (GP)
Biuro Gospodarki Nieruchomościami (GN)
Aktualizacja na dzień:
02.10.2019
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
Wydzial Organizacyjny (OR)
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
Wydział Finansów (FN)
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji (RI)

 

(68) 38 45 601 009 Kierownik Ośrodka Dariusz Formaniewicz
(68) 38 45 644 001 Stanowisko mapy numerycznej GOE-INFO Izabela Jankowska, Mateusz Michnikowski
(68) 38 42 622 004 Prowadzenie zasobu geodez. i kartograf. Ewa Sieradzka, Aneta Nitschka, Jeremi Świetliński,
Dominik Buła
(68) 38 45 607 006 Sprzedaż map, wydawanie wypisów z EGiB Marek Lewandowski, Joanna Lenz-Rabiega, Izabela
Smukała, Dawid Domagała
(68) 38 45 605 (II p.) 203 A Nadzór na pracami geodezyjnymi i kartograficznymi;
Koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia
Anna Stempin, Marek Prządka
(68) 347 13 68 (II p.) 204 A Ewidencja gruntów i budynków Anna Jankowska, Joanna Milanowska, Monika Żok,
(68) 38 45 620 017 Przewodniczący Zespołu, Pomoc administracyjna Jerzy Drzymała
(68) 38 45 616 108 Sekretarz Zespołu Jarosław Frąckowiak
(68) 38 45 614 030-032 Obsługa Zespołu Agnieszka Piskorz, Diana Wieczorek, Ewa Leśnik
(68)38 45 602 112 Radca prawny
(68) 38 45 620 017 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK) Jerzy Drzymała pon. 10:30-15:00, czw. 12:00-15:00
(68) 38 45 617 128 Inspektor Ochrony Danych Adrianna Śmiałek
(68)38 45 646 129 Samodzielne stanowisko do spraw kontroli (KZ) Ewa Zielińska
(68) 38 45 645 205A Nadzór Wodny Wanda Lisiewicz
(68) 38 43 502 wew.16 Dyrektor Anna Białek
(68) 38 43 502 wew.17 Realizacja świadczeń Jolanta Horowska
(68) 38 43 502 wew. 12 Osoby niepełnosprawne Justyna Gessner, Bożena Lisiecka-Abramuk
(68) 38 43 502 wew. 13 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Burzyńska, Katarzyna Rzeźniczak, Klaudia Nolka
(68) 38 43 502 wew. 14 Główna księgowa Gabriela Wacławik, Katarzyna Kałdońska
(68) 38 43 631 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Sylwia Tomiak-Rozynek
(68) 384 2015 w 115 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Ireneusz Rajman
(68) 38 43 838 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych Artur Walczak – Mortezaei
(68) 38 42 188 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Katarzyna Lulkiewicz
(68) 384 20 82 w. 182 019-024 Dyrektor Powiatowej Poradni Psycholog. -Pedagog. Magdalena Molicka
(68) 38 42 395 Dyrektor Zespołu Szkół Spelcjanych Hanna Strugała-Rozynek
(68) 38 43 502 Dyrektor Domu Dziecka DROGA Anna Białek
(68) 38 41 520 Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Sławomir Stephan
(68) 38 45 630 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Matysik
(68) 38 45 657 Dyrektor Miejskiej Sali Sportowej ŚWITEZIANKA Bogusław Solnicki
(68) 38 45 656 tel/fax Monika Raczkowiak
(68) 38 45 635 208A Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Omieczyński
(68) 38 45 636 207A Katarzyna Miśko, Patrycja Ratajczak
201A Sławomir Roszak, Natalia Kańduła
(68) 38 45 661 ; sekretariat
683 324 000
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Śnita
(68) 38 43 351 Powiatowy Lekarz Weterynarii Dominika Kmet
(68) 38 45 663 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lidia Kwinto
(68) 38 45 660; sekretariat Komendant Powiatowy Policji Robert Bekier
(68) 347 45 03 Urząd Miejski
(68) 384 85 21 Urząd Gminy w Siedlcu
(65) 615 69 66 Urząd Gminy w Przemęcie
(68) 38 45 641 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
(68) 347 73 55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Karol Mońko
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Jednostki Organizacyjne
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Inspekcje, Służby, Straże
Inne
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ON)
Obsługa Radców Prawnych
Samodzielne stanowiska
Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzór Wodny Wolsztyn

 

218B,219B Niebieski pokój
122 Sala Sesyjna Starostwa
018 Nieodpłatna pomoc prawna
016 Związek Nauczycielstwa Polskiego pn.10.00-13.00; wt.10.00-14.00; śr – czw. 10.00-12.00;
011 Wielkopolska Izba Rolnicza Wojciech Kazubski, poniedziałek i czwartek
Związek Emerytów i Rencistów wtorek 9.00 – 12.00, środa 8.30 -10.30 / Willa Starosty

 

(68)34 72 295
(68) 384 20 77
(68) 38 45 632
(68) 38 45 640

 

Log in