WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STAROSTWA POWIATOWEGO WOLSZTYN

Aktualizacja na dzień:
10-01-2017
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
(68) 38 42 700 007-008 CENTRALA – Biuro Obsługi Interesanta Magdalena Utrata, Roman Olszewski, Jerzy Drzymała
Małgorzata Mizerska
(68) 38 43 538   FAX – Starostwo  
(68) 38 45 600 105 104 103 Starosta Wolsztyński, Wicestarosta Wolsztyński,
Sekretariat
Janusz Frąckowiak, Piotr Krajewski, Paulina Kędziora
(68) 38 45 602 107 Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wita, Piotr Horowski, Roman Andrys
(68) 38 45 642 108 Sekretarz Powiatu Grzegorz Aryż
(68) 38 45 626 111 Skarbnik Powiatu Bożena Ćwiklińska
Wydzial Organizacyjny (OR)
(68) 38 45 642 108 Sekretarz Powiatu- Kierownik Wydziału Grzegorz Aryż
(68) 38 45 604 110 Z-ca kierownika Wydziału, Joanna Stachowska
(68) 38 45 643 109 Kadry, Koodrynator ds. równego traktowania (RT) Hanna Przymuszała
(68) 38 45 647 101 Informatyk Maciej Nawracała
(68) 38 45 617 128 Sprawy administracyjno-gospodarcze, Biuro rzeczy
znalezionych
Przybysław Laskowski
(68) 38 45 615   Sprawy gospodarcze Grzegorz Hajduk, Adam Szymczak, Adam Molicki,
Roman Filipiak
Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
(68) 38 45 642 108 Sekretarz Powiatu – Kierownik Wydziału Grzegorz Aryż
(68) 38 45 604 110 Z-ca Kierownika Wydziału, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, Sprawy obronne Joanna Stachowska
(68) 38 45 603 102 Służba zdrowia i pomoc społeczna Marta Kaźmierczak
(68) 38 45 616 130 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna Patryk Walkowiak
(68) 38 45 647 101 Dostęp do inf. niejawnych i publicznych Jan Knop
Wydział Finansów (FN)
(68) 38 45 623 119 Z-ca kierownika i gł. księgowego Ewa Białkowska
(68) 38 45 621 116 Dochody jednostki,VAT Agnieszka Kisielewicz, Marta Grocholska
(68) 38 45 627 118 Obsł. bank., płace, ZUS, śr. trwałe, ubezp. majątku Joanna Koczorowska, Renata Elimer
(68) 38 45 623 119 Obsł. budżetu, opłaty za wieczyste użytkowanie Monika Kowalewska
(68) 38 45 624 117 Obsługa budżetu Alicja Rapicka
(68) 38 45 625 115 Kasa Renata Olszewska
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji (RI)
(68) 38 45 649 210B Kierownik Wydziału Marcin Orzechowski
(68) 38 45 649 210B Fundusze europejskie, zamówienia publiczne Emilia Kucharska, Jeremi Świetliński,
Jarosław Frąckowiak
Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
(68) 38 45 637 211A Kierownik Wydziału Ewa Piechowiak
(68) 38 45 638 210A Pozwolenia na budowę Dorota Kulus, Ewa Leśnik, Jarosław Jankowiak
(68) 38 45 639 209A Pozwolenia na budowę Łukasz Markowski, Mateusz Kopijkowski
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS)
(68) 38 45 633 205A Kierownik Wydziału Aleksandra Żurek
(68) 38 45 634 206A Geologia surowcowa i hydrogeologia, konserwacja
urządzeń melioracyjnych
Grażyna Hańćkowiak, Anna Michalak
(68) 38 45 645 205A Gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, ochrona
przyrody
Wanda Lisiewicz, Roman Nowak
Wydział Komunikacji (KM)
(68) 38 45 653 126 p.o.Kierownik Wydziału Katarzyna Merda
(68) 38 45 654 121 Rejestracja pojazdów Joanna Kawulak, Kinga Zmuda, Iwona Radziszewska
(68) 38 45 652 120 Rejestracja pojazdów, dowody rej. stałe Anna Leśniewska, Katarzyna Szlafka
(68)38 45 653 126 Kontrola licencji, Transport drogowy, Stacje
Kontroli pojazdu
Michał Żok
(68) 38 45 655 127 Wydawanie prawa jazdy Małgorzata Rogozinska,Wojciech Ratajczak,
Monika Stachuła
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji (OP)
(68) 38 45 629 207B Kierownik Wydziału Waldemar Kalitka
(68)34 70 034 wew. 134 202B Sprawy promocji, sportu, organizacje pozarządowe Natalia Matysik, Natalia Wojciechowska
(68) 38 45 628 202B Sprawy oświaty Agata Andrys, Izabela Bedła, Eliza Filipowska-Vasylyev
Geodeta Powiatowy (GP)
(68) 384 56 31 w. 104 208B Geodeta Powiatowy Renata Zmuda-Sadowska
Biuro Gospodarki Nieruchomościami (GN)
(68) 384 56 31 w. 104 208B Kierownik Wydziału Renata Zmuda-Sadowska
(68) 38 45 651 203B Gospodarka nieruchomościami Beata Pawlaczyk
(68) 38 45 650 204B Ochrona gruntów rolnych Andrzej Nowak, Iwona Szaferska
Biuro Rady Powiatu (BR)
(68) 38 45 642 108 Kierownik Biura Rady Powiatu Grzegorz Aryż
(68) 38 43 591 106 Obsługa Rady Powiatu Danuta Skrzypczak
(68) 38 45 603 102 Obsługa Zarządu Powiatu Sylwia Kaczmarek
Biuro do spraw kontroli (KZ)
(68)38 45 646 129 Kierownik Biura do spraw kontroli Katarzyna Kałdońska
(68)38 45 646 129 Stanowisko do spraw kontroli Ewa Zielińska
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK)
(68) 38 45 601 009 Kierownik Ośrodka Dariusz Formaniewicz
(68) 38 45 644 001 Stanowisko mapy numerycznej GOE-INFO Izabela Jankowska, Marzena Zewar
(68) 38 42 622 004 Prowadzenie zasobu geodez. i kartograf. Irena Weihs, Aneta Nitschka, Izabela Smukała
(68) 38 45 607 006 Sprzedaż map, wydawanie wypisów z EGiB Marek Lewandowski, Joanna Lenz-Rabiega,
Barbara Guś
(68) 38 45 605 (II p.) 203 A Koordynacja usytuowania sieci uzbrojenia Anna Stempin, Marek Prządka
(68) 347 13 68 (II p.) 204 A Ewidencja gruntów i budynków Alicja Weiss, Anna Jankowska,
Joanna Milanowska, Ewa Sieradzka
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ON)
(68) 38 45 620 017 Przewodniczący Zespołu Krzysztof Kuźnicki
(68) 38 45 642 108 Sekretarz Zespołu Grzegorz Aryż
(68) 38 45 614 031-032 Obsługa Zespołu Agnieszka Piskorz, Katarzyna Frąk, Diana Nowak
Obsługa Radców Prawnych
(68) 38 45 606 112 Radca prawny Kamila Ławecka-Smolarek, Anna Maluśka
Samodzielne stanowiska
(68) 38 45 618 206B Asystent (AZ) Katarzyna Łuczak
(68) 38 45 620 017 Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK) Krzysztof Kuźnicki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(68) 38 45 613 013 Dyrektor Anna Białek
(68) 384 56 22 w.101 014 Realizacja świadczeń Monika Bieszczat, Małgorzata Klaś
(68) 38 45 612 015 Osoby niepełnosprawne Justyna Gessner, Bożena Lisiecka-Abramuk
(68) 38 45 611 035 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Burzyńska, Jolanta Horowska,
Aneta Dolegalska, Katarzyna Rzeźniczak
(68)3470902 033 Główna księgowa Gabriela Wacławik
Jednostki Organizacyjne
(68) 38 43 631   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Sylwia Tomiak-Rozynek
(68) 384 2015 w 115   Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Andrzej Wawrzynowicz
(68) 38 43 838   Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych Jerzy Rusin
(68) 38 42 188   Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Katarzyna Lulkiewicz
(68) 384 20 82 w. 182 019-030 Dyrektor Powiatowej Poradni Psycholog. -Pedagog. Magdalena Molicka
(68) 38 42 395   Dyrektor Zespołu Szkół Spelcjanych Hanna Strugała-Rozynek
(68) 38 43 502   Dyrektor Domu Dziecka DROGA Janusz Polkowski
(68) 38 41 520   Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Sławomir Stephan
(68) 38 45 630   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Matysik
(68) 38 45 657   Dyrektor Miejskiej Sali Sportowej ŚWITEZIANKA Bogusław Solnicki
(68) 38 45 656 tel/fax     Monika Raczkowiak
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
(68) 38 45 635 208A   Andrzej Omieczyński
(68) 38 45 636 207A   Katarzyna Miśko, Agnieszka Rzepka
  201A   SławomirRoszak, Natalia Kańduła
Inspekcje, Służby, Straże
(68) 38 45 661 ;
sekretariat 683 324 000
  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rafał Kociemba
(68) 38 43 351   Powiatowy Lekarz Weterynarii Dominika Kmet
(68) 38 45 663   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lidia Kwinto
(68) 38 45 660;
sekretariat 68 347-52-10
  Komendant Powiatowy Policji Robert Bekier
Inne
(68) 38 45 662 Urząd Miejski  
(68) 38 48 590 Urząd Gminy w Siedlcu  
(65) 549 71 34 w.103;
065 549 60 71,
sekretariat 065 615 69 49
Urząd Gminy w Przemęcie  
(68) 38 45 641 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  
(68) 38 45 664 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tadeusz Tofel
 
  218B,219B Niebieski pokój  
  122 Sala Sesyjna Starostwa  
(68)34 72 295 018 Nieodpłatna pomoc prawna / Wojewózki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu- del. Leszno
(68) 384 20 77 016 Związek Nauczycielstwa Polskiego pn.10.00-13.00; wt.10.00-14.00; śr – czw. 10.00-12.00;
(68) 38 45 632 011 Wielkopolska Izba Rolnicza Wojciech Kazubski, poniedziałek i czwartek
godz 7.00-14.00, wtorek 7.00-13.00
(68) 38 45 610 010 Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP środa
(68) 38 45 640   Związek Emerytów i Rencistów wtorek 9.00 – 12.00, środa 8.30 -10.30 / Willa Starostwa

zBLOGowani.pl

Log in