X Rady Powiatu Wolsztyńskiego (wideo)

X sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego odbyła się w poniedziałek 13 lipca. Tradycyjnie w czasie sesji nie zabrakło pytań o wolsztyński szpital i parowozownię. Zachęcamy do oglądania relacji wideo.


Porządek obrad:
I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
VI. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności
w okresie międzysesyjnym.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok.
2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolsztyńskiego na lata
2015-2024.
3. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wolsztyńskiego.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych.
IX. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
X. Zamknięcie obrad.

Log in