XIII sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego

22 września odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego


Porządek obrad

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty w okresie
międzysesyjnym z uwzględnieniem informacji o stanie zaawansowania prac
związanych z dostosowaniem SPZOZ do wymogów określonych prawem.
VI. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności
w okresie międzysesyjnym.
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wolsztyńskiego na 2015 rok.
2. przyjęcia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas
wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
3. kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych
przedmiotów zawodowych
4. nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wolsztyńskiego”
VIII. Odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania radnych.
IX. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
X. Zamknięcie obrad.

Log in