XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie

26 października 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej.

[wp_ad_camp_1]

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie wniosków radnych do porządku obrad.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wolsztyn na rok szkolny 2015/2016.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/151/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Zielona Góra w 2016 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2016 – 2026.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Adamowie, gm. Wolsztyn, w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 528
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolsztyna do ustawienia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z wieży widokowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Dla Dzieci Zdrowych Do Lat 3 „Słoneczna Piątka” w Wolsztynie.
17. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje i zapytania radnych
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Wolsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zBLOGowani.pl

Log in