Zmiany w organizacji ruchu w okolicy cmentarza parafialnego w Wolsztynie

Od 29 października do 2 listopada b.r. zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w okolicy cmentarza parafialnego przy ulicy Lipowej w Wolsztynie, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu znaków „zakazu zatrzymywania” na wybranych ulicach, w tym:

• na ulicy Powstańców Wielkopolskich:
– na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żegockiego do skrzyżowania z ulicą Krętą,,
• na ulicy Słonecznej:
– obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krętą do skrzyżowania z ulicą Garbarską,
• na ulicy Lipowej:
– obustronnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ulicą Słowackiego.

Ponadto, w roku bieżącym po raz pierwszy na ulicy Nowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich z możliwością zatrzymywania się po lewej stronie drogi.

W okolicy cmentarza funkcjonuje kilka bezpłatnych parkingów, a także możliwych do zaparkowania miejsc (zgodnie poniższym załącznikiem graficznym).

Źródło: UM Wolsztyn

Log in