Dyrektor wolsztyńskiego szpitala odniósł się do zarzutów…

We wtorek 24 lutego dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, Krzysztof Albiński odniósł się do zarzutów jakie ostatnio pojawiły się pod jego adresem w środowisku samorządowym i mediach.
Na początku spotkania z dziennikarzami, dyrektor SPZOZu odczytał oświadczenie, którego treść publikujemy w dalszej części artykułu. Całość dzisiejszej konferencji jest do obejrzenia w naszym nagraniu. Dowidzieć się z niego można m.in. jakie postępy według dyrekcji, udało się zrobić w wolsztyńskiej lecznicy. Zastępca dyrektora, dr Zbigniew Rabiega poinformował także, że złożył wypowiedzenie z zajmowanego stanowiska. Decyzja ta jest następstwem, uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego dotyczącej wyboru koncepcji, dostosowującej szpital do wymogów ministerialny związanych z rokiem 2016.


„OŚWIADCZENIE

Od pewnego czasu z dużą uwagą obserwuję toczącą się dyskusję na temat spraw naszego szpitala, jego bieżącej sytuacji oraz przyszłości.

Chcę podkreślić, że koncentracja uwagi społecznej na sprawach szpitala jest zawsze według mnie rzeczą godną pochwały, tym bardziej, że procesy zachodzące w naszym szpitalu takiej uwagi niewątpliwie wymagają.

Niemniej jednak nasze ogromne zaniepokojenie, a nawet oburzenie budzi fakt, że w bardzo wielu przypadkach i to tych relacjonowanych przez media, dyskusja ta toczy się z lekceważeniem faktów i pogardą dla prawdy. Obserwujemy, że w różnych gremiach, w tym również tym najważniejszym dla szpitala – w Radzie Powiatu – formułowane są tezy, opinie i wnioski oparte na nieznanych nam źródłach.

Eskalacja tego typu wypowiedzi, bardzo radykalnych i krzywdzących ocierających się niejednokrotnie o pomówienia godzi w dobre imię nie tylko moje -jako dyrektora szpitala, ale przede wszystkim w dobre imię samej instytucji i zaufanie społeczne, jakim ona jest obdarzana.

Pragnę zaznaczyć, że osoby, które publicznie formułują najbardziej radykalne opinie, nigdy nie próbowały nawiązać ze mną kontaktu, aby uzyskać informacje na temat szpitala bezpośrednio u źródła.
Chyba nie muszę Państwa zapewniać, że byłyby to informacje rzetelne i w pełni miarodajne. Uważam, że taka rozmowa rozwiała by wiele wątpliwości i pozwoliła na weryfikację najbardziej niedorzecznych poglądów.

Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowałem się przerwać ten ciąg nieporozumień, niedomówień oraz dezinformacji i zaprosić Państwa do nas by na miejscu wyjaśnić wiele nurtujących lokalną społeczność spraw.

Krzysztof Albiński
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie”

Tagged under:

, ,

Log in