Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

STAROSTWO POWIATOWE W CZARNKOWIE
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

Główny numer dostępowy / Biuro Obsługi Klienta: 67 253 01 60

Fax główny: 67 253 01 61

Główny adres e-mail: powiat@pct.powiat.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCT/SkrytkaESP

Poniższe nr telefonów są dostępne w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30

Nazwisko i imięNr telefonue-mail
Starosta
Feliks Łaszcz
668127714starosta@pct.powiat.pl
Wicestarosta
Sławomir Kryger 
668127864wicestarosta@pct.powiat.pl
Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Włodzimierz Ignasiński
539525813w.ignasinski@pct.powiat.pl
Sekretariat Starosty 
Alicja Stępniak 
660492771sekretariat@pct.powiat.pl
Sekretarz Powiatu 
Alicja Dąbrowska 
668127786sekretarz@pct.powiat.pl
Skarbnik Powiatu 
Ewa Dymek 
668127896skarbnik@pct.powiat.pl 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Maszewski
660747181 prp@pct.powiat.pl
Wydział Organizacyjno – Ogólny (OR)
Naczelnik Wydziału 
Sławomir Twarowski 
668127894s.twarowski@pct.powiat.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału
Anna Pawełczyk-Wojcieszyńska 
668127682a.pw@pct.powiat.pl
Arkadiusz Kościelski668127862informatyk@pct.powiat.pl
Karolina Jaworska- Wyrembek668127811k.jaworska@pct.powiat.pl
Adam Górzyński 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
660747209kom. 606 304 147pczk@pct.powiat.pl
Danuta Madaj
(archiwum)
660748216archiwum@pct.powiat.pl
Biuro Obsługi Klienta
Aldona Sobczak

66074719066812781567 253 01 60
powiat@pct.powiat.pl
Inspektor Ochrony DanychMaciej Pertek508111880iod@pct.powiat.pl
Samodzielne stanowisko ds. kadr (KA)
Wioletta Mendyk 660747185w.mendyk@pct.powiat.pl
Samodzielne stanowisko ds. kontroli (KO)
Józefa Jur 660752783j.jur@pct.powiat.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)
Miłosz Niedźwiecki 660753160prk@pct.powiat.pl 
Biuro Rady Powiatu (BR)
Natalia RozalewiczMałgorzata Pompała 660747083n.rozalewicz@pct.powiat.pl m.pompala@pct.powiat.pl
Wydział Finansowy (FN)
Główna Księgowa
Katarzyna Grencel 
668432741k.grencel@pct.powiat.pl
Iwona Mazur668127670i.mazur@pct.powiat.pl 
Urszula Urban 668127675u.urban@pct.powiat.pl
Ryszard Żubrynowicz 668127665r.zubrynowicz@pct.powiat.pl
Sylwia Holka 660747015s.holka@pct.powiat.pl
Honorata Wyrwa660492511h.wyrwa@pct.powiat.pl
Geolog Powiatowy (GLP)
Karolina Mazurkiewicz660746925k.mazurkiewicz@pct.powiat.pl
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS)
Naczelnik Wydziału
Karolina Mazurkiewicz
660746925k.mazurkiewicz@pct.powiat.pl
Katarzyna Braun Alicja Żelaśkiewicz660748680k.braun@pct.powiat.pla.zelaskiewicz@pct.powiat.pl
Alicja Szuta
Z-ca naczelnikaAleksandra Ginter 
660748770a.szuta@pct.powiat.pla.ginter@pct.powiat.pl
Wydział Komunikacji (KM)
Naczelnik Wydziału 
Mariola Kubiś Zastępca Naczelnika
Robert Ratajczak 
660748644m.kubis@pct.powiat.pl
r.ratajczak@pct.powiat.pl
Prawo jazdyBartosz Ratajczak
Katarzyna Kuskowska
668127671b.ratajczak@pct.powiat.pl
k.kuskowska@pct.powiat.pl
Rejestracja pojazdówDorota Cybulska 660747927 d.cybulska@pct.powiat.pl
Ewelina Rosada
Anna Węgierek
668127678e.rosada@pct.powiat.pl 
Joanna Miśkowska
Wiesława Nowak  
668127672j.miskowska@pct.powiat.pl
w.nowak@pct.powiat.pl
TransportAngelika Ilnicka660747771a.ilnicka@pct.powiat.pl
KaryAgnieszka Kołodziej  539525811a.kolodziej@pct.powiat.pl
Biuro Prawne (BP)
Aldona Kujawska-Rakowicz 
Beata Kaniewska 
Izabela Izydorczak
660747994a.kr@pct.powiat.pl
b.kaniewska@pct.powiat.pl
i.izydorczak@pct.powiat.pl
Wydział Edukacji (WE)
Naczelnik Wydziału 
Ryszard Jabłonowski 
660747770r.jablonowski@pct.powiat.pl
Agnieszka Nowak 660748088a.nowak@pct.powiat.pl
Monika Wojtkowiak 660747976m.wojtkowiak@pct.powiat.pl
Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Naczelnik Wydziału
Małgorzata Janc 
608356894m.janc@pct.powiat.pl
Daria MazurEwelina Nawrot – WicherMarcjanna Anioła668127664d.mazur@pct.powiat.ple.nw@pct.powiat.pl
m.aniola@pct.powiat.pl
Monika Majewska – Wernik668436075m.mw@pct.powiat.pl
Wydział Zdrowia i Współpracy Społecznej (ZWS)
Naczelnik Wydziału
Anna Bielejewska-Bugajewska 
660753324a.bb@pct.powiat.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału 
Agata Michalska 
660753285a.michalska@pct.powiat.pl
Wioletta Szukajło 660748366w.szukajlo@pct.powiat.pl
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ)
Naczelnik Wydziału 
Paweł Siemiński 
660752679p.sieminski@pct.powiat.pl
Anna Mikołajewska-Wojtanowicz Katarzyna Gruszczyńska660753159668432898a.mw@pct.powiat.plk.gruszczynska@pct.powiat.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu (GN)
Naczelnik Wydziału
Hanna Rosińska – Nowak
660753373h.rn@pct.powiat.pl
Lucyna Kozera-Stochaj  668127596 l.ks@pct.powiat.pl
Anna Czerwińska-Nowak 668127673a.cn@pct.powiat.pl
Joanna Michalik668127674 j.michalik@pct.powiat.pl
Agnieszka Kowynia
Ewelina Starosta
660492756a.kowynia@pct.powiat.pl
e.starosta@pct.powiat.pl
Geodeta Powiatowy (GP)
Jadwiga Matuszyńska-Zając 660753220j.mz@pct.powiat.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK)
Naczelnik Wydziału
Danuta Rychlewska-Słodowa
660492820d.rs@pct.powiat.pl
Anna Mikołajewska 
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /ZUDP/
660492151zudp@pct.powiat.pl
Rafał Wisła Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych660492157r.wisla@pct.powiat.pl
Małgorzata Bukowska Ewidencja gruntów i budynków (wypisy z ewidencji gruntów)660492387m.bukowska@pct.powiat.pl
Karolina Dymek Iwona WenerskaZasób geodezyjny (mapy  ewidencyjne/zasadnicze, wypisy i wyrysy, …)660492821608283755  k.dymek@pct.powiat.pli.wenerska@pct.powiat.pl  
Kierownik PODGiK
Danuta Rychlewska-Słodowa 
660492820d.rs@pct.powiat.pl
Katarzyna JanyMapa numeryczna660492741k.jany@pct.powiat.pl
Zastępca Kierownika PODGiK
Barbara Mróz 
Mapa numeryczna, Klasyfikacja gruntów
660491617b.mroz@pct.powiat.pl

DELEGATURA STAROSTWA POWIATOWEGO 
ul. 27 Stycznia 42
64-980 TRZCIANKA

Nazwisko i imięNr telefonue-mail
Wydział Komunikacji (KM)
Naczelnik Wydziału
Mariola Kubiś 
660753685m.kubis@pct.powiat.pl
Barbara Drewnowska660749128b.drewnowska@pct.powiat.pl
Joanna Manikowska 660749128j.manikowska@pct.powiat.pl
Małgorzata Oprzałkowska660753430m.oprzalkowska@pct.powiat.pl 
Jolanta Przesławska Katarzyna Szpiganowicz660748930j.przeslawska@pct.powiat.plk.szpiganowicz@pct.powiat.pl
Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Naczelnik Wydziału 
Małgorzata Janc
660748924m.janc@pct.powiat.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału
Monika Małecka
660748924m.malecka@pct.powiat.pl
Alina Lewandowska660749029a.lewandowska@pct.powiat.pl
Karolina Czarnecka660753717k.czarnecka@pct.powiat.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK)
Kamilla Szczublewska-SzymczakAleksandra KułagaZasób geodezyjny (mapy ewidencyjne/zasadnicze, wypisy i wyrysy, …)660492725539525821k.ss@pct.powiat.pla.kulaga@pct.powiat.pl 
Dominik Siwiec Mapa numerycznaMichał Chromiec

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
660752862 539525820   d.siwiec@pct.powiat.pl m.chromiec@pct.powiat.pl 
Emilia SkoniecznaMarta SnackaEwidencja gruntów i budynków (wypisy z ewidencji gruntów)660752889539525817  e.skonieczna@pct.powiat.plm.snacka@pct.powiat.pl  
Sylwia Banach
Mapa numeryczna
660492818s.banach@pct.powiat.pl

Źródło: www.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Log in