Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE
62-200 Gniezno
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
tel. 61 424 07 41
fax 61 424 07 70 www: https://www.powiat-gniezno.pl
e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl


Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie została wyznaczona Renata Góralczyk-Zielonka, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów przyjmuje mieszkańców w środy – w godzinach od 14.00 do 19.00 oraz w piątki w godzinach od 8.30 do 13.30.dane do faktur:

nabywca: Powiat Gnieźnieński

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

NIP: 784-245-25-51

odbiorca/płatnik: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Godziny pracy urzędu
poniedziałek – piątek7.30 – 15.30
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
tel. 61 424 07 09, 61 424 07 08
poniedziałek7.30 – 17.00
wtorek7.30 – 15.00
środa7.30 – 15.00
czwartek7.30 – 15.00
piątek7.30 – 15.00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
środa14.00 – 19.00
piątek8.30 – 13.30

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod nr telefonu 61 424 07 04


Sekretarz Powiatu
Małgorzata Matczak
tel. 61 424 07 30
Skarbnik Powiatu
Wiesława Haławska
finanse@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 29
Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
biurorady@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
obywatelski@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 66 20/22
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 26


Biuro Obsługi Interesanta
telefon: 61 424 07 41
 

Komórki organizacyjne:

Wydział Budżetu i Analiz Finansowych

Skarbnik Powiatu 

Pani Wiesława Haławska

telefon: 61 424 07 15

e-mail: wieslawa.halawska@powiat-gniezno.pl 

Biuro Rady

Dyrektor

Pani Anna Ciesielska

telefon: 61 424 07 18

e-mail:  

anna.ciesielska@powiat-gniezno.pl 

Sekretarz

Pani Małgorzata Matczak

telefon: 61 424 07 30

e-mail: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Dyrektor

Pan Maciej Szczepański

telefon: 61 424 66 20

e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl

Wydział Finansów

Dyrektor

Pani Anna Sylwestrzak

telefon: 61 424 07 29

e-mail: anna.sylwestrzak@powiat-gniezno.pl

Wydział Promocji i Turystyki

Dyrektor

Pani Monika Boruszewska

telefon: 61 424 66 90

e-mail: monika.boruszewska@powiat-gniezno.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor

Pan Maciej Szczepański

telefon: 61 424 66 20

e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor

Pani Monika Boruszewska

telefon: 61 424 66 90

e-mail: monika.boruszewska@powiat-gniezno.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zastępca Dyrektora

Pani Daria Benke

telefon: 61 424 07 50

e-mail: daria.benke@powiat-gniezno.pl

Wydział Architektury i Budownictwa

Dyrektor

Pani Katarzyna Politowicz

telefon: 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl 

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Dyrektor

Pani Magdalena Musiałowicz

telefon: 61 424 07 27

e-mail: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zastępca Dyrektora

Pan Janusz Winiarski

telefon: 61 424 07 35

e-mail: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dyrektor

Pan Wojciech Krawczyk

telefon: 61 424 07 07

e-mail: wojciech.krawczyk@powiat-gniezno.pl

Wydział Edukacji i Sportu

Dyrektor

Pan Łukasz Kaszyński

telefon: 61 424 07 46

e-mail: lukasz.kaszynski@powiat-gniezno.pl

Wydział Inwestycji

Dyrektor

Pan Maciej Brzuszkiewicz

telefon: 61 424 06 92

e-mail: maciej.brzuszkiewicz@powiat-gniezno.pl 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Dyrektor

Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak

telefon: 61 424 66 10

e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl

Inspektor ds. kontroli tel. 61 424 07 26

Audytor wewnętrzny tel. 61 424 07 26

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach tel. 61 424 66 86

Geolog powiatowy tel. 61 424 07 36

Geodeta powiatowy tel. 61 641 93 66

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 61 424 07 26

Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-gniezno.pl

Źródło: www.powiat-gniezno.pl

Log in