Wykaz numerów Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Biuro Obsługi Klientatel. (65) 575 25 53
Sekretariat Starostytel. (65) 575 25 13
tel. (65) 572 26 63
fax (65) 572 31 46
Sekretarz Powiatutel. (65) 575 25 15
Skarbnik Powiatutel. (65) 575 25 22
Przewodniczący Rady Powiatutel. (65) 575 25 16 
Obsługa Rady i Zarządutel. (65) 575 25 16
Powiatowy Rzecznik Konsumentówtel. (65) 575 25 17
Informatycytel. (65) 575 31 66 
Wydział Finansówtel. (65) 575 25 24
Kontrola i Audyt Wewnętrznytel. (65) 575 25 48
Zamówienia Publicznetel. (65) 575 25 21
Kadrytel. (65) 575 25 29
Administracjatel. (65) 575 25 52
Oświata i Sprawy Społecznetel. (65) 575 25 51
Zarządzanie Kryzysowetel. (65) 575 25 30
Wydział Komunikacjitel / fax (65) 575 25 31
Rejestracja pojazdówtel. (65) 575 25 32
Prawa Jazdytel. (65) 575 25 34
Inwestycjetel. (65) 575 25 28
Zezwolenia drogowetel. (65) 575 25 41
Wydawanie dowodów rejestracyjnychtel. (65) 575 25 50 
Referat ds. Dróg tel. (65) 572 37 96
Pozwolenia na budowętel. (65) 575 25 39
Gospodarowanie nieruchomościamitel. (65) 575 25 37 
Rolnictwo i Ochrona Środowiskatel. (65) 575 25 47
Geolog Powiatowytel. (65) 575 31 65
Promocja i Rozwój Powiatutel. (65) 575 25 49
Geodeta Powiatowytel. (65) 572 73 56 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego tel. (65) 575 25 40
Powiatowy Urząd Pracytel. (65) 572 33 67
tel. (65) 572 33 68
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinietel. (65) 572 75 28
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznatel. (65) 572 06 97
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności tel. (65) 572 01 91

Źródło: www.powiat.gostyn.pl

Log in